Kuttey Ki Khaal Dibaghat Se Aur Zabah Karne Se Paak Ho Jaane Ka Masla’h

Daur-e-Bartaanyah (British ke daur me) Angrezon ko Khush karne ke liye Jab Firqa (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ki bunyaad rakhi gayi to Unhone dekha ke Unke Aaqa’-e-Ni’amat ANGREIZ Kutte se bada Pyaar karte hain to Ghair-Muqallideen ne bhi Kutte ki SHAAN me Qaseedah Khwaani shuroo’ Kar di.

Ghair-Muqallid, Nawaab Siddeeq Hassan likhta hai ki “Kutte ka Gosht, Khoon, Baal, aur Paseenah ke Najas hone par Daleel Nahi hai.” [Badrul Ahilla pg16]

Mazeid likhte hain: “Gadhi, Kutiya aur Suwwarni ka DOODH PAAK hai.” [Badrul Ahillah pg16]

Ghair-Muqallid, Allamah Waheeduz Zama’n (Jisko PAAK-O-HIND KE 40 JALEEL-O-QADAR Ulema’-e-Ahle Hadees me shumaar kiya gaya hai) likhta hai: “Logon ne Kutte aur Khinzeer aur Inke JHOOTE ke muta’llaq IQTILAAF kiya hai. Zyadah RAAJEH YE HAI KE INKA JHOOTA PAAK hai. Aise hi Logon ne Kutte ke PEISHAAB, PAAKHANAH ke muta’llaq Iqtilaaf kiya hai. HAQQ BAAT Ye hai ke Inke NA-PAAK hone per Koi DALEEL NAHI.” [Nuzoolul Abraar 1/50]

(Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ne Jab Fiqh-e-Muhammadiyah ke Naam se Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ko BAD-NAAM Kiya to Logon ne Ye Sawaal kiya ke Agar Aap Sachche Ahl-e-Hadees hain to Ek-Ek Sareeh Saheeh Hadees laayein ke Kutte ka Gosht, Haddi, Khoon, Paseenah, Paakhanah, Peishaab, Jhoota sab Kuch Paak hai to Wo Jawaab Khud Hadees se Peish Na Kar sake aur phir La-Jawaab ho kar Waswasah Andaazi par utar aaye aur Fiqh-e-Hanafi ko Nishaana banana shuroo kiya.

ANGREZON ke daur se pehle to Is Firqa ka Koi WUJOOD hi Na tha Isliye FIQH-E-HANAFI ke khilaaf bhi Inki Koi Kitab bhi Maujood Nahi thi albattah ANGREZON ke daur se pehle SHIA’, Ahnaaf ke khilaf Kitabein likhte the Jinse In Ghair-Muqallideen ne Aitrazaat churaaye hain aur ab tak Ahnaaf ke khilaf Kitabein likhte Ja rahe hain.

Aaj ke daur ka Mash’hoor Fitna Parwar Aalim Talibur Rahman FIQH-E-HANAFI ko HADEES ke mukhaalif saabit karne ke liye Apni Kitab [KYA FIQH-E-HANAFI QUR’AN WA HADEES KA NICHOR HAI.? Page no.s 45, 46] Par Ye AITRAAZ naqal karta hai Jisko bunyaad bana kar Ghair-Muqallideen ne FIQH-E-HANAFI ko Bad-Naam karne ke liye Is per Article likha hai.

Hum Yahan per Saabit Karenge ke Ghair-Muqallideen, La-Mazhabi (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ka Aitraaz Unki JIHAALAT Ya phir KHIYAANAT ka Saboot hai. In sha’ Allahul Azeez.

Talibur Rahman Bad-Diyaanat ki Kitab ke Jawab me likhi gayi Kitab [JI HAAN FIQH-E-HANAFI QUR’AN WA HADEES KA NICHOR HAI] Yahan se Download Kar sakte hain:

http://www.ahnafmedia.com/component/k2/item/3682-g-haan-fiqh-hanfi-quran-o-hadith-ka-nachor-hy

Talibur Rahman likhta hai..

ISLAM AUR DARINDAH KI KHAAL:

Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne Darindo ki Khaal ke Iste’maal se mana’ farmaya. [Abu Dawood]

Phir FIQH-E-HANAFI par Aitraz karte hue likhta hai.

FIQH-E-HANAFI AUR KUTTE KI KHAAL:

Ab Ahnaaf ki Raa’i sun lein. Sahab-e-Hidayah likhte hain:

1. Har Khaal Dibaghat se PAAK ho jati hai, Us par Namaz aur Uske Zariye Wuzoo Karna Jayez hai sivaaye Aadmi aur Khinzeer ki Khaal ke.

Phir mazeid likhta hai:

2. Jis Janwar ki Khaal Dibaghat se Paak ho jati hai, Usey Zubah karne se bhi PAAK ho jati hai, isi tarah Uska GOSHT bhi PAAK ho Jata hai aur Ye SAHEEH hai.

AL-JAWAAB:

(I) HALAAL WA HARAAM JANWAR KI KHAAL DIBAGHAT SE PAAK HO JAATI HAI

Imam Muslim (rah.) ne Apni SAHEEH, KITABUL HAIZ me Ek Baab Qayem kiya hai, IS BAARE ME HAI KE MURDAH JANWAR KI KHAAL DIBAGHAT SE PAAK HO JATI HAI.

Is Baab me Imam Muslim (rah.) ne 8 Ahadees Naqal ki hain Jin se Saabit hota hai ke DIBAAGHAT se KHAAL PAAK ho Jati hai.

HADEES# 1:

Ibne Abbas (raz.) se rivayat hai ke Maimunah (raz.) ki Laundi ko Kisi ne Ek BAKRI Sadqe me di, Wo Mar gayi. Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne Usko Pada hua dekha to Farmaya Tumne iski Khaal kyon na li.? Dibaghat kar ke Kaam me laate. Logon ne kaha Ya Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) Wo Murdaar thi. Aap (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya MURDAAR KA KHANA HARAAM HAI.

HADEES# 2:

Ibne Abbas (raz.) se rivayat hai ke Maimunah (raz.) ne Un se bayan kiya “Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ki Ek Biwi (raz.) ke Ghar me Ek Janwar paala tha wo Mar gaya to Aap (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya: Iski Khaal kyon na li.? Isko Kaam me Laate.”

HADEES# 3:

Abdullah bin Abbas (raz.) se rivayat hai, Maine Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) se suna Aap (sallallahu alaihi wa sallam) farmate the: JAB KHAAL PAR DIBAGHAT HO GAYI TO WO PAAK HAI.”

HADEES# 4:

Abul Khair se rivayat hai Maine Ibne Wa’la ko Ek Posteen (Chamrey ki Qamees ya Coat) pehne dekha, maine usko chhua. Unhone kaha, Kyon Chhoote ho.? Maine Abdullah se kaha ke Hum Maghrib ke Mulk me rehte hain Wahan barbar ke Kafir aur Aatish parast bohat hain. Wo Bakri laate hain Zubah kar ke, Hum to Unka Zubah kiya hua Janwar nahi khaate aur Mushkein laate hain un me Charbi daal kar. Abdullah bin Abbas (raz.) ne kaha: Hum ne Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) se Isko poocha. Aap (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya: DIBAGHAT SE PAAK HO JATI HAI (Ya’ni Khaal par Jab Dibaghat ho gayi to Wo PAAK hai agarcha KAFIR ne Dibaghat di ho).

HADEES# 5:

Ibne Wa’la se rivayat hai, Maine Abdullah bin Abbas (raz.) se poocha: Hum Maghrib ke Mulk me rehte hain. Wahan MAJOOSI (Aatish Parast) Mushkein le kar aate hain PAANI Ki, Unme Charbi padi hoti hai to Unhone kaha Kha pee lo. Maine Kaha: Kya Tum Apni Raa’i se kehte ho.? Unhone Kaha: Maine Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) se suna Aap (sallallahu alaihi wa sallam) farmate the ke: DIBAAGHAT SE KHAAL PAAK HO JATI HAI.

Qaara’een-e-Kiraam! Humne sirf MUSLIM SHAREEF hi ki 5 Rivaayaat Naqal ki hain.

Is masla’h par Be-shumaar Ahadees Kutab Ahadees me maujood hain. Jinse Saabit hota hai ke DIBAGHAT se KHAAL PAAK ho Jati hai.

HADEES# 6:

Ibne Abbas (raz.) se rivayat hai ke, “Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne MURDAAR Ka Sirf GOSHT (Khaana) HARAAM farmaya hai aur Baqi Khaal aur Baal aur Oon (ke Iste’maal) ka Kuch Harj Nahi hai.” [Darqutni, Baab Ad-Dibaagh]

HADEES# 7:

Hazrat Sauban (raz.) se rivayat hai Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) Jab Kahee’n Safar ka Iradah farmate to Ghar ke Sab Admiyo me Hazrat Fatimah (raz.) se Aap ki Akhri Baat Cheet hoti aur Jab Aap (sallallahu alaihi wa sallam) Safar se tashreef laate to (sab se) Pehle Fatima (raz.) se Mulaqaat karte.

Aap (sallallahu alaihi wa sallam) Ek JUNG se wapas Tashreef laye aur Fatima (raz.) ne Apne Darwazah par Pardah ya Taat latkaya tha aur Hasan wa Hussain (raz.) dono ko Chaandi (Silver) ke 2 Kangan pehnaaye the. Aap (sallallahu alaihi wa sallam) ne Jo Tashreef la kar dekha to Ghar me Aap (sallallahu alaihi wa sallam) na aaye to Fatimah (raz.) ne Gumaan kiya ke Aap ko Ghar me Tashreef laane se in Cheezon ne roka, daryaft kiya to Yehi ma’loom hua.

Fatimah (raz.) ne Darwazah se Pardah nikaala phir Dono Sahabzaadon se Us Zewar ko bhi utaar liya aur Kaat kar unke saamne daal diya. Dono ke Dono Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ke Paas Rote hue chale gaye. Aap (sallallahu alaihi wa sallam) ne Unse wo Kate hue Tukre le kar farmaya: Ae Sauban! Ye Ja kar fala’n Ghar walon ko de aao. Phir farmaya: Ye Log Mere Ahle-Bayt hain. Main Bura Jaanta hoon ke Ye Apne Maze Dunya hi me Loot lein, Ae Souban, Fatimah ke liye Ek Haar Pathon ka Khareed le aur 2 Kangan HATHI DAANT ke. [Abu Dawood]

Allamah Waheeduz Zaman Ghair-Muqallid iske Faaydah me likhte hain: Is Hadees se ma’loom hua ke Hathi Daant PAAK hai aur Iska Iste’maal Durust hai. BUKHARI me hai Ulema’-e-Salaf is se Kanghi karte the aur isme Teil rakhte the. [Abu Dawood Mutarjam 3/298]

IS HADEES SE SABIT HUA KE MURDAAR KI HADDI PAAK HAI. HATHI AUR KUTTA DONO HARAAM HAIN PER JAB HATHI KI HADDI PAAK HAI TO  PHIR KUTTEY KI HADDI BHI PAAK HAI.

HADEES# 8:

Sayyidah Saudah (raz.) se rivayat hai ke Hamari Ek Bakri Mar gayi. To Humne Iski Khaal ko Dibaghat diya phir Hum Isme Hamesha NABEES (Khajoor ka Meetha Pani) banaate hatta ke Wo PURAANI ho gayi. [Nasa’i Shareef]

HADEES# 9:

Salmah bin Muhbiq se rivayat hai ke Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) ne Ghazwa Tabawwuk me Ek Aurat se Pani mangwaya. Us Aurat ne Arz kiya ke, Mere Paas Paani to Murdah Janwar ki Mushk me bhara hua hai. Aap (sallallahu alaihi wa sallam) ne daryaft farmaya: Kya Tu ne Iski Dibaghat ki thi.? Us Aurat ne Arz kiya: Haan! Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya: To Ye DIBAGHAT se PAAK ho gayi. [Nasa’i Shareef]

EK MASLA’H KI WIZAHAT:

Ab Masla’h reh jata hai ke DIBAGHAT Kis Kis Cheez ke sath di Ja sakti hai aur Iska Tareeqah kya hai.? Iska aam Feham aur Aasaan Jawab Ye hai ke Jis Cheez se bhi DIBAGHAT hasil ho Jaye, Us se Dibaghat dena DURUST hai aur Jis tarah Aasani ho Wo Tareeqah Iqtiyar karna Chahiye. ASAL CHEEZ DIBAGHAT DENA HAI.

AHADEES me ba’z Cheezon ka Zikr bhi milta hai. Jaisa ke Imam Nisaa’i (rah.) ne Ek BAAB baandha hai MURDAAR KI KHAAL KO KIS CHEEZ SE PAAK KIYA JAAYE. Phir Maimunah (raz.) ki HADEES NAQAL ki hai.

HADEES# 10:

Maimunah (raz.) se rivayat hai ke Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ke saamne QURAYSH ke ba’z Log nikle aur wo Ek Bakri ko Gadhe ki tarah Ghaseet rahe the. Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya: Agar Tum iski Khaal utaar lete to Achha hota. Unhone Arz kiya: Ye Murdaar hai. Aap (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya: Ise PANI aur QARAZ Paak wa Saaf kar deta hai.

NOTE: QARAZ Ek Ghaas ya Chhaal hai Jis se Chamra ko Dibaghat dete hain.

HADEES# 11:

Imam Bukhari (rah.) Naqal karte hain..

“Hamaad ne Kaha Murdaar Parinde ke Par me Koi Harj Nahi.” [Bukhari, Kitabul Wuzoo]

HADEES# 12:

Hamaad se rivayat hai ke Murdaar ki Oon Iste’maal karne me Koi Harj Nahi, lekin Isko Dhoya Jayega aur Murdaar ke Par me Koi Harj Nahi. [Musannaf Abdur Razzaq pg206]

HADEES# 13:

Imam Bukhari (rah.) naqal karte hain..

“Aur Zuhri ne Murdaar maslan Hathi waghera ki Haddiyon ke muta’llaq kaha, Maine mutaqaddameen Ulema’ ko paaya Wo Is se KANGHI karte the aur isme Teil rakhte the aur isme Koi Harj Nahi samajhte the.” [Bukhari, Kitabul Wuzoo]

HADEES# 14:

Ibne Abbas (raz.) se rivayat hai, Wo farmate hain ke Nabi Kareem (sallallahu alaihi wa sallam) ne MUSHKEEZAH se Wuzoo karne ka Iradah farmaya to Aap (sallallahu alaihi wa sallam) se kaha gaya ke Ye Murdaar Janwar ka hai. Aap (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya ke: Isko Dibaghat dene se Iski GANDAGI, NAJAASAT aur PALEEDI door ho Jati hai. [Sahih Ibne Khuzaimah Raqam#114, Sunan Kubra Bayhaqi Raqam#451, Musnad Ahmed Raqam#2117]

 Ta’jjub hai (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees TALIBUR RAHMAN ko Khyaal Nahi aaya ke Main Ye Aitraaz FIQH HANAFI par Kar raha hoon Ya Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) par..?

FIQH-E-HANAFI ne Wahi kaha hai Jo Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya hai. DIBAGHAT ki Shart Aam hai har Murdaar ke liye chaahe wo Paaltoo ho Ya phir Darindah Koi Takhsees Nahi hai.

Phir agar Ye Ganda Masla’h hai to SHARM KARO ke Iski Nobat Kahan tak Pohnchti hai.?

Aap ke Allamah Waheeduz Zaman ne Kutte, Darinde, Bheirye to Ek taraf KHINZEER ki Khaal ko bhi DIBAGHAT se PAAK rakha hai.

FUQAHA-E-AHNAAF ne to Insan ko Uski AZMAT ki wajah se aur Khinzeer ko Uske NAJAS AL-AYN hone ki wajah se Mustashnaa (alag) kiya hai, magar Ye Ghair-Muqallid Hazrat to isko bhi Mustashnaa Nahi karte.

Chunacha Waheeduz Zama’n likhte hain: “Jis Khaal ko Dibaghat di Jaaye PAAK ho jata hai. Misaanah aur Ojri me bhi isi tarah hai. Hamaare ba’z As’haab ne KHINZEER aur AADMI ko Mustashna kiya hai. Haalaanke SAHEEH Ye hai ke Ye bhi MUSTASHNA Nahi.” [Nuzoolul Abraar 1/29]

 

(II) ZABAH KARNE SE PAAKI HAASIL HOTI HAI:

Maslak-e-Hanafiyah me Haiwanaat ka GOSHT Khaana to Har tarah se HARAAM hai par Agar In Janwaron ko BISMILLAH, ALLAHU AKBAR Keh kar ZABAH kar lein to Unki NAJAASAT Jaati rahegi Albatta HURMAT (HARAAM) Inki ba-dastoor baqi rahegi.

So agarcha Is masla’h ko Tasleem (qubool) karna Awaam ki Tabiyat ke khilaf hai Jiska Faaydah (Naam Nihaad) Ahle-Hadees Uthaana chaahte hain. Jab Qur’an wa Hadees ki Janib dekha Jaye to Ye masla’h Qaabil-e-Tasleem ma’loom hota hai.

Chunacha Allah Subhana wa Ta’la ka irshaad hai:

“….Tum par Haraam kiya gaya Gala Ghhot kar mar jane wala Janwar, Chot kha kar mar jane wala Janwar Ya Balandi se Gir kar mar Jane wala Janwar aur Seengo se Lad bhid kar mar jane wala Janwar aur Darindah ka Phaara hua Janwar MAGAR JISKO TUM ZABAH KARLO (Ya’ni Zabah kiya hua Janwar Halal hai)” [Surah Ma’idah: 3]

وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ

Is Aayat ko Naqal karne se Maqsood Ye hai ke Allah ta’la ne Is Aayat me ZABAH Karne ko TAZKIYAH (PURIFICATION) se Ta’beer farmaya hai. Isliye Yahan par Lafz ILLA MAA ZABAHTUM (إِلَّا مَاذُبَحْتُمْ) ke bajaaye ILLA MAA ZAKKAITUM (إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ) ke Alfaaz aaye hain aur TAZKIYAH ko Zuban Arab me “PAAK karne ko kehte hain”.

Is  Maf’hoom ki Daleel me Ahaadees bhi maujood hain.

Chunacha [Nasa’i Shareef] me Jo hadees naqal hai Uske alfaaz Yun hain:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا

TARJUMA’H: Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya ke: Murdah Janwar (ki Khaal) Dibaghat se PAAK ho Jati hai.

Is Hadees me Lafz ZAKAATU (ذَكَاةُ) aaya hai Jis se TATHEER (PURIFY) ke ma’na muraad hain, Zabah ke ma’na to Kisi tarah Mumkin hi Nahi.

Isi tarah [Musannaf Ibne Abi Shaibah] me Ek Hadees ke Alfaaz Yun aaye hain.

زكاة الارض يبسها 

TARJUMAH: Zameen ki PAAKI Uska KHUSHK (Dry) ho jana hai.

Isi me Ek aur Hadees ke alfaaz hain:

إذا جفت الارض فقد زكت 

TARJUMAH: Jab Zameen Khushk ho gayi to Wo PAAK ho gayi.

Ibrat ka scan page : http://i.minus.com/ibrXdJZwjDjCJC.jpg

In chand Ahadees se sabit hua ke ZAKAATU (ذَكَاة) ke ma’na HAQEEQI TAT’HEER (PURIFY) karne ke hain.

So Jab Allah Ta’la ne ZABAH ko ZAKKAITUM (PAAK KARNA) Kaha hai to Ma’loom hua ke Janwar ko Allah ke Naam par Zabah karna Us ke GOSHT-POST Ko PAAK kar dena hai.

Aur Jis Janwar ko bhi ZABAH kiya gaya hai Uski KHAAL BE-DIBAGHAT bhi Shari’an PAAK hai ba-shart Ye ke Us Janwar ke andar ki Ratoobaat Jo ke NAJAS hain Us par Lagi hui Na ho.

AUR MURDAH JANWAR CHOUNKE BA-NAAM ALLAH TA’LA ZABAH NAHI HUA THA TO USKA TAMAAM GOSHT NA-PAAK HI REHTA HAI, ISLIYE MURDAH JANWAR KI TAT’HEER (PURIFICATION) KE LIYE DIBAGHAT KI SHART HAI.

Isliye Murdah Janwar ki Khaal ko bila Dibaghat iste’maal Ko NA-JAYEZ qaraar diya gaya hai.

Chunacha [Nasa’i Shareef] me aaya hai.

لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ 

TARJUMA’H: Murdah Janwar ki Kachchi Khaal se Nafa’ (faydah) Na Uthaao.

Jis Janwar ka NAJAS AL-AYN hona Kisi Daleel Shara’i se sabit ho Jaye to Wo Albattah Kisi tarah Qaabil-e-Tat’heer Nahi ho sakta Khwaah Usko Ba-Naam Allah Ta’la Zabah karein Ya Uski Khaal ko Dibaghat dein, NA-PAAK ka NA-PAAK rahega. So Tamam Janwaron me se sirf KHINZEER Ka NAJAS AL-AYN hona Sabit hua hai kyonke Uske baare me Aayat FA INNAHUU RIJSUN [فَإِنَّهُ رِجْسٌ]   Nazil hui hai Jiska Khulasah Ye hai ke Wo Saraasar NA-PAAK MUJASSAM hai aur KHUSHK(DRY) hone se bhi PAAK Nahi ho sakta. Iski Misaal Aadmi ke PAKHANAH Jaisi hai, Ye Khushk hone par bhi PAAK Nahi ho sakta.

Kutta, Bheirya, Bandar, Billi, Sheir wa Hathi waghera Ye sab HARAAM hain Par Inka NAJAS AL-AYN hona Kisi DALEEL SHARA’I se sabit Nahi hai. Balke Jaise Mari hui Gaa’i, Hiran wa Bakri waghera Haraam hain aise hi Ye Haiwanaat bhi Haraam hain so Jaise Wo Dibaghat se PAAK ho Jate hain, Ye Janwar bhi Dibaghat se PAAK ho Jayenge.

Jab Inki Khaal DIBAGHAT se PAAK hui to BA-NAAM ALLAH TA’LA se Ba-darjah Aula Inki KHAAL PAAK ho Jayegi aur Ye oopar Sabit kar diya gaya hai.

DARINDON KI KHAAL PER NAMAZ PARHNE KI HAQEEQAT:

Ab KHAALON Ke PAAK hone se Ye Muraad Nahi hai ke Khwaah Makhwaah Aisi Khaalon ki Jaa’inamazein banaya karein aur Phir Us par Namazein parha Karein balke muraad Ye hai ke Agar Kisi ne LA-ILMI se Ya aur Kisi wajah se Kuttey ki Khaal par Namaz Parh li to Uski Namaz ho Gayi.

Par deedah wa daanista Us Khaal par Namaz Nahi parhni Chahiye kyonke Awwal to Kutte ki Dinarat wa Hiqarat isi qaabil hai ke har Lateeful Mizaj Us se Nafrat kiya kare aur Aisi Gandi baton se bacha kare.

Doosra Ahadees se bhi Julood Sabaa’ (Darindon ki Khaal) ki KARAAHAT ma’loom hoti hai kyonke Sheir ki Khaal ke iste’maal se Ra’oonat wa Takabbur, mizaaj me samaa jata hai aur Kutte ki Khaal ke iste’maal se Dinaarat wa Hirs Jee me Aa jati hai.

Chunacha Hadees Shareef me aaya hai ke, Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne Darindo ki Khaal ke Iste’maal se mana’ farmaya. [Abu Dawood wa Nasa’i]

Is Hadees ko Talibur Rahman ne FIQH-E-HANAFI ke khilaf sabit karne ki Koshish ki hai. Asal me is Hadees me Isti’maal ki mumaani’at hai Ya’ni DARINDON Ki Khaal ka Isti’maal karna MAKROOH hai Lekin Is se NAJAS AL-AYN hone ki Daleel pakadna Talibur Rahman ki Jihalat hai.

MAMNOO’ HONA EK CHEEZ HAI AUR USKA NAJAS HONA EK CHEEZ HAI.

Kisi Cheez se mumaani’at (Iste’maal se mana’) ka Ye matlab to Nahi ke Wo NAJAS AL-AYN hai. Kayi misaalein Is Ta’lluq se peish ki Ja sakti hain Jaisa ke Mard ke liye Sona pehanne ki Mumaani’at hai Agar Mumani’at se Sona (GOLD) Najas ho gaya hai to phir Aurtein Is NAJASAT ko Kyon kar pehan rahi hain.?

Isi tarah Mard ko Surkh Rang (Red Color) ka Kaprey pehanne ki mumani’at hai. Aurtein Is NAJASAT ko phir Kyonkar pehan rahi hain.?

Lehsun wa Pyaaz (Garlic and Onion) ko Kha kar Masjid aane se Mumani’at hai. Ab Iska Ye Matlab to Nahi ke Lehsun wa Pyaaz NAJAS ho gaye hain.

(Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees, doosron ko Jaahil kehte kehte to Khud Sab se bade JAAHIL Nazar aa rahe hain.

To Sabit hua ke ZIKRULLAH aur DIBAGHAT se Haiwanat ki Khaalein PAAK ho Jaati hain par Is se Ye Koi Na samjhe ke Khwaah makhwaah Us par Namaz parha Karein Ya Uski Khaal ka Iste’maal Wuzoo ke Pani ke liye Karein.

 GHAIR-MUQALLID AALI FAHAM HAIN:

Ghair-Muqallideen FIQH HANAFIYAH ke Masaa’il ko Kis tarah samajhte hain Uski Ek Misaal Yahan per peish karta hoon. Agar Koi Aalim Kisi Aali Faham Ghair-Muqallid ko Ye masla’h bata de ke Agar Koi Shaqs Zameen par Peishaab karde aur phir Wo Zameen Khushk (dry) ho Jaye to Wo PAAK ho jati hai.

To Wo Aali Faham Ghair Muqallid Ye Samajh baithega ke Khwaah makhwaah MASJID ke FARSH ko Peishab se Tar karna chahiye, aur wo Farsh Khushk (Dry) ho kar Apne Aap PAAK ho Jayega, Phir Us Jagah per Namaz parhi Jaaye.

Bilkul Aisa hi Haal KUTTEY Ki Khaal ka hai. Humne Masla’h bataya to Aali faham Ghair-Muqallideen samajh baithe hain ke KUTTEY KI KHAAL Ki Jaa’iNamazein hi bana kar Namazein parhi Jaayein, Kuttey ko Goad me le kar hi Namaz parhi Jaaye Ya phir Kuttey ki Khaal se bane Dhol me maujood Pani se hi Wuzoo kiya Jaaye. Ye to Sareeh JIHAALAT wa HIMAAQAT hai.

KUTTEY KA GOSHT:

Ab Kuch Aali Faham Ghair-Muqallideen, Ye bhi Keh sakte hain ke Jab ZABAH BA-NAAM ALLAH TA’LA se Kutte ka GOSHT-POST PAAK ho Jata hai to Iske Khaane me Kya Harj hai.? Hanafi Ab se Kutto’n aur Darindo’n ka Gosht bhi khaaya karein.

KISI CHEEZ KA PAAK HONA ALAG BAAT HAI AUR USKI HILLAT (HALAAL) HONA ALAG BAAT HAI

Ghair-Muqallido! Insan ka THHOOK, BALGHAM, NAAK KA REINTH bhi PAAK hai to Pehle Aap Ba-Rughbat Dil Tanaawul farma’iye phir Ja kar Humse baat karein.

Isi tarah Peishab ka Dheila Khushk (Dry) ho Jaye to Paak hai, Jooti ka Tala Ghilazat lagne par Mitti se Mal Dal dene se PAAK ho jata hai, In sab ko bhi Aap Khaya kijiye..

Aur Sab se Mazedaar baat Aap ke liye Ye hai ke Aap ke MAZHAB me to MANI (Sperms) bhi PAAK hain. To Aap Inki KULFI, ICE-CREAM Jo bana kar Khana chaahte hain Kha liya Karein aur Phir Jab aap Khaa lein to phir Ye Aitraz le kar aa Jana.

HAIWANAAT me NA-PAAKI Ba-wajah KHOON ke hai Murdah Janwar me KHOON behta Nahi hai isliye Uska Gosht post PAAK Nahi hota aur DIBAGHAT Shart hoti hai. Aur Haiwanaat ko ZABAH Kiya jata hai to Uske Gosht post se Ratoobaat bahar Nikal Jati hain to La raib wo PAAK ho Jaata hai..

Ab (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees, ZABAH se TATHEER (PURIFICATION) haasil hone me SHAKK wa SHUBA’H me hain to Isme Hum Kya kar sakte hain.? Wo Khud hi Anjaane me Ya phir Jaan boojh kar Qur’ani Aayat ke MUNKAR ban rahe hain.

KHULAASAH: KHINZEER Najas Al-Ayn hai, Isliye Ye poora ka poora NA-PAAK MUJASSAM hai. Iski Khaal Na to DIBAGHAT se PAAK hoti hai aur Na hi ZABAH karne se. Albattah Haiwanaat Najas Al-Ghair hain Jinki Khaal DIBAGHAT se PAAK ho Jaati hai aur ZABAH karne se bhi PAAK ho Jaati hai. DIBAGHAT ki Shart MURDAH Janwar ke liye lagaayi gayi hai Zabah kiye hue Janwar ke liye Nahi.

TALIBUR RAHMAN ne Apni Jihaalat ka Saboot de diya. Na to Usey Qur’an aata hai Na hi Usey Hadees aati hai. Agar kuch aata hai to Qur’an wa Hadees ko Logon se chhupaana aur Ahaadees ka Ghalat Maf’hoom nikaalna.

Aise Jaahilon wa Khaayeno se Allah Hamaari Hifazat farmaaye. Ameen.

GHAIR-MUQALLIDEEN SE CHAND MUTAALBAAT:

1. DIBAGHAT dene se MURDAH DARINDAH (Haiwan) ki Khaal PAAK hoti hai Ya Nahi.? Agar Aap ke Nazdeek Nahi hoti hai to Qur’an ki Sareeh Aayat Ya SAREEH aur SAHEEH MARFOO Hadees se saabit karein ke HAIWANAAT ki Khaal DIBAGHAT se PAAK Nahi hoti.?

2. ZABAH Karne se HAIWANAT ka GOSHT-POST Paak hota hai Ya Nahi.? Agar Aap ke Nazdeek Nahi hota hai to Qur’an ki Koi Sareeh Aayat Ya SAREEH SAHEEH HADEES se saabit karein.?

3. Kutte ne Musallaa ke ooper Peishab Ya Pakhanah kar diya to baghair Dhoye Us Par Namaz Jayez hai Ya Na-Jayez.? Sareeh Aayat Ya Hadees se Jawab dein.?

4. Kutte ne Masjid me Peishab kar diya to Masjid ka Dhona Zaruri hai Ya Nahi.? Qur’an wa Hadees ki Sareeh Daleel se Jawab dein.?

Advertisements
This entry was posted in Difa Fiqh-e-Hanafi and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.