Raafzi Waswasah # 3

Imam Al-Aazam Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) ke Farmaan ke mutabiq Meri Ummat me se Ek Jama’t hamesha HAQQ par Qayem Rahegi. [Sahih Bukhari] Phir Chaaro’n Jama’ton (Hanafi, Shaafa’i, Hanbali wa Maaliki) ko Haqq par Kehna Shari’at ki Kis Daleel se hai.?

AL-JAWAAB: Shara’i Istilaah me Deen ke Kisi Shu’bah (Branch) ke Maahir ko Imam Kaha Jata hai, Jo ke Ummati hota hai.

Ya’ni IMAAM Ghair-Nabi ke liye Sab se Ooncha Darjah hota hai aur Nabi ko Uska darjah Allah Rabbul Izzat ata farmaata hai.

Kisi Makhlooq ke Iqtiyar me Nahi hai ke, Wo Kisi Ummati ko NABI ka darjah de.

Aap ne Nabi-e-Aakhir Huzoor-e-Akram (sallallahu alaihi wa sallam) ko Imam likh kar aur Ghair Nabi ke sath Taqaabul kar ke Ek Qaabil Mazammat Amal Kiya hai aur Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) ko Ghair Nabi ki Saff me bataane ki Koshish ki hai. Isliye Pehle Aap Taubah Kijiye Warna Aap (Naam Nihaad) Ahle Hadeeso’n ka Anjaam Khatarnaak ho sakta hai.

Imam Abu Hanifah (rah.), FIQH ke Maahir Imam hain. Doosre Fuqaha’ ke muqaabil me Unhein Imamul Aazam kaha Jata hai.

Agar Aap Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ko Allah ta’la ke diye hue NABI ke darjah se Nikaal Kar FIQH ka Imam banaana chahte hain to Ye Aap ki BAD-NASEEBI wa GUMRAAHI hai.

Agar Is Laqab ke Alfaaz par apko Aitraaz hai to (Naam Nihaad) Ahle Hadees Hazraat batayein ke Kya Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) se bhi SACHHA Koi aur ho sakta hai.?

Lekin SIDDEEQ-E-AKBAR, Hazrat Abu Bakar (raz.) ko Kaha Jata hai.

Kya Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) se behtar Haqq wa Batil ka Faislah karne wala aur Koi ho sakta hai.?

Lekin FAROOQ-E-AAZAM, Hazrat Umar (raz.) ko Kaha Jaata hai.

Aur Kya Aap ne JAMA’T ki Ta’reef ko bhi Samjha hai.? Masaalik-e-Araba’h (Chaaro’n Masaalik) Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t me se hain aur Ahle Sunnat Wal Jama’t, Masha’ Allah! Haqq par hai.

Advertisements
This entry was posted in Waswasah and tagged , , , , . Bookmark the permalink.