Ghairmuqallideen Se Chand Sawaalaat

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Ek Sahih Sareeh Hadees peish kijiye, Jisme Nabi (Sallallahu Alaihi wa Sallam) ne Baland Aawaz se Aameen kehne ka Hukm diya ho.?

2. Muqtadi Baland Aawaz se Aameen kahein iski daleel me sirf ek Sahih Sareeh Marfoo’ Hadees pesh karein?

3. Muqtadi Surah Fatiha to Aahista padhe aur wahi’n se Aameen baland Aawaz se kahe, Iski daleel me sirf ek Sahih Sareeh hadees peish kijiye.?

4. Namaz ke Tamaam Azkaar aur Dua’ein Tum log Aahista adaa karte ho, sirf Aameen baland Aawaz se, Is Taqsees ki kya daleel hai.?

5. Agar koi La-Mazhab, Infiraadi FARZ Namaz (Fajar, Maghrib aur Esha’) ki adaa kar raha hai to wo har raka’t me Aahista Aameen kehta hai. Qur’an ya Hadees se Daleel dein ke In Namazo’n me Aahista Aameen Kehna kis tarah Jayez ho gaya.?

6. Jahri Qira’t me har Raka’t me 2 martabah Aameen kehte hain Ek Imam ki Aameen per aur doosra Khud ki Fatihah ke Khatm per aur Sirri Namazo me 1 martabah. Kis Hadees ki ro se?

7. (6) Raka’to me Aameen Jehar karte hain aur (11) Raka’to me Aahista. Aapke paas Aahista Aameen Na-Jayez hai aur in 11 raka’ton me Jo Aap Aahista Aameen kehte ho, Iske Ahista kehne me aur Iske Jayez hone ki kya daleel hai.?

8. Aameen dua wa Zikr hai aur iske Aahista kehne par 70 guna zyadah sawab ka wa’da hai aur pichhle tamam Gunaah mu’aaf kar diye jaate hain. Aap sabit karein ke Ameen Jehar karne par issey bhi zyadah sawab hai.?

9. Quroon-e-Salaasah se ek misaal peish karein ke Unhone Aahista se Aameen kehne par Tashaddud ka ravayya iqtiyar kiya ho aur isey Jayez wa Na-jayez ka masla’ iqtiyar kiya ho aur aisa Nahi hai to Ye Tashaddud Bid’at hai Ya Nahi?

10. Paak wa Hind me Islam par 1200 saal guzar chuke hain. In 1200 saal me, Aahista Aameen kehne walon ke khilaaf Na to koi Risaala likha gaya hai Na kisi ne Munazrah (Debate) ka challenge diya hai. Angrezon ke daur se pehle kisi ne challenge diya hai to, Kab, Kisne aur Kahaan par.? Kahi’n Aap ka firqah Angrezon ke daur ka to Nahi? Agar Nahi to sabit kijiye?

By: A Friend of Ahle Sunnat Wal Jamat

Advertisements
This entry was posted in Sawalaat and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.