Ghairmuqallideen Ki Khwabi Rafaulyadain Aur Khud-Saakta Kufr Ki Zalalat!

Bismillahir Rahmanir Raheem

Jamat Ghairmuqallideen (Naam Nihaad Ahle Hadees) mai itne sare Mujhtahideen paida hogaye hai ke in main har koi apne hisab se Deen ki tasreehaat karne lag gaye. Fir khud Mazak ka samaan bhi banjate hai. Qaraeen ko yaha ek dil-chasp mauka mil raha is baat ko samajhne ka aur saath he Ghairmukallideen ke liye ek lamhaat-e-fikriya mauka.

Khwab aur Rafaulyadain:

“Isbaat Rafaulyadain”  ke naam se Ghair Muqallid, Abu Khalid Gir Jakhi ki Taaleef Kitab main Khawab main Rafaulyadain ka kuch zikr yaha matloob hai.

Is Kitab ke [Page No. 58] par MAULANA WAHEEDUZ ZAMA’N KA KHWAB ke Unwan ke tehat Girjakhi ne likha ke, “Maulana Waheeduz Zama’n farmate hain ke, Maine Khwab me Imam Hasan (raz.) ke Peeche Namaz Parhi, Aap Rukoo’ me Jaane aur Rukoo’ se Sar uthaane ke waqt Rafaulyadain karte the.”

Is Khwab Ki Scan Page: http://i.minus.com/iAY6P4qVqdVJl.jpg

Phir MERA KHWAB Unwaan ke tehat Girjakhi ne likha ke, “Allah ki Qasam.! Maine Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) aur Ummul Mu’mineen Aaishah Siddeeqah (raz.) ki ZIYAARAT ki. Deegar Sahaba-e-Kiraam (raz.) ki badi Jama’t ko Masjid-e-Nabawi (sallallahu alaihi wa sallam) me dekha. Ma’loom hota tha ke Namaz Juma’h se faarigh ho kar SUNNAT ya NAWAFIL waghera ada kar rahe hain. Maine Sab ki taraf ba-Ghaur dekha ke Wo Rukoo’ me Jaane aur Rukoo’ se Sar uthaane ke Waqt Rafaulyadain kar rahe the.”

Is Khwab Ki Scan Page: http://i.minus.com/ibcOCAgjL4toZi.jpg

Isi tarah [Page No. 57] par Ahmed bin Is’haaq (rah.) ke Khwab ka Zikr hai (Pehla Link)aur [Page No. 58] par Muhiuddin Ibne Arabi ka Khwab.

In Khwabo’n Ki Scan Page: http://i.minus.com/ibenjrIneMP1RU.jpg

Khwab aur Kufr:

Lekin Ghair-Muqallid, Irshadullah Maan ke Nazdeek Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ka Khwab me aana QURANI AAYAAT KA SAREEH KUFR HAI!

Chunacha Wo Apni Kitab [Talaash-E-Haqq Page 655] Par Ek Unwaan Qayem karta hai, “NABI (Sallallahu Alaihi Wasallam) KA KHWAAB ME AANA.” Iske Tehat Likhta hai ke:

“Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) ki Wafaat ke ba’d Aap ke Is Dunya se MUNQATA’ ho Jane waale Raabte ko Jorne ke liye Hamare Ulema-e-Kiraam (Ya’ni Mukhalif Ulema’) ne Ek ANOKHA TAREEQAH Iqtiyar Kiya Ya’ni Qur’an wa Hadees ki GHALAT TAAWEELAAT ke Zariye KHWAB ko Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) ki Dunya me AAMAD aur In “ISHAAQ” se Mulaaqaat ka Mustaqil Zariyah bana diya. Chunacha Aap (sallallahu alaihi wa sallam) Khwabo’n me aate hain, Basharatein dete hain, Hidaayaat se Nawaazte hain, Peish Go’iya’n farmate hain……….”

Ibarat Ki Scan Page: http://i.minus.com/iVhWBUaREI39L.jpg

Phir Unwan Ziyaarat Nabawi (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ka Nuskha ke tehat Kuch Misaalein peish karta hai ke:

“Khaleefah Saalis ki Namazdgi ke masla’h par Abdur Rahman bin Auf (raz.) Kayi din Pareishan rahe, Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) ne Khwab me aa kar Unki Rahnumai na farmayi. Isi tarah Jung Jamal aur Jung Safeen Jaise Afsos naak Waqeat Peish aaye Jisme Mehaz Ghalat Fahmiyo’n ki wajah se Hazaaro’n Sahaba (raz.) Shaheed ho gaye magar Us waqt bhi Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) ne aa kar Apne Azeez Sathiyo’n ki Rahnumayi na farmayi……………….Ma’loom aisa hota hai ke Wo Log (Ya’ni Sahaba, Taaba’een aur Muhaddiseen) Sachche Muhabban-e-Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) na the warna Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) Unse Ye be-aitnaai na baratte, Ya In ASHIQEEN SADIQEEN ka darjah Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) ke Nazdeek Sahaba, Taaba’een aur Muhaddiseen se Zyadah hai. (Naoozu billah)”

Phir, YE MUHABBAN-E-RASOOL (sallallahu alaihi wa sallam) ke Unwaan ke tehat Likhta hai ke..
“……., Shah Waliullah Sahab ne to 4 Musallo’n ke durust hone ke baare me Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) se Certificate hasil kar liya hai. IS KHWAAB KE AQEEDAH KA AGAR QUR’AN KI ROSHNI ME JAYEZAH LIYA JAAYE TO MA’LOOM HOGA KE IS AQEEDAH KI IMARAT BAGHAIR BUNYAD KE QAYEM HAI, YE AQEEDAH TO AAYAAT QURANI KA SAREEH KUFR KARTA HAI………….” [Pg No. 656]

Ibarat Ki Scan Page: http://i.minus.com/iJQyiE8FxpoFN.jpg

Qaraeen-e-Kiraam.! Qur’ani Aayaat ka Inkaar karne wala to bila shuba KAFIR hai. Yahan par (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees, Abu Khalid Girjaakhi bhi KAFIR Sabit ho gaya hai Khud Ghair Muqallideen ke Aqeedah ki bunyad par….

Aur Ek Kafir (Baqoul Ghair-Muqallideen) ki likhi hui Kitab ko phailaate hue (Naam Nihaad) Ahle Hadeeso’n ko Sharm Nahi aati…?

Ya to Abu Khalid Girjakhi Jhoota hai Ya Phir Irshadullah Maan. Faislah Ghair-Muqallid, (Naam Nihaad) Ahle Hadeeso’n ko karna hai.

By: Sameer Mughal

Edited by: Abdullah Islam

Advertisements
This entry was posted in Namaz, Rafaulyadain and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Ghairmuqallideen Ki Khwabi Rafaulyadain Aur Khud-Saakta Kufr Ki Zalalat!

  1. Ansu Raaz says:

    Bhai aap ko ALLAH haque bolne aur haque likhne ki mazeed taufique ata farmaye ,Aamin. Mere bhai yeh jo ahle hadis wale hain ,yeh loog dine -Akbari ki ataet -o- perwi kane wale hain.Badshah Akbar ke dee-ne-Elahi ki eshaet -o-tablikh karne wale hain.In se khair ki ummid nahi.yeh naya naya geet gane wale hain ….

Comments are closed.