Kya Karaamaat Ke Zikr Se Shirk Phail Raha Hai?

Bismillahir Rahmaanir Raheem

Maulana Zakariyah (rah.) ne Apni Kitab [Faza’il-e-Aa’maal] me Allah walo’n ki Karaamaat ka zikr kiya hai. Lekin Aaj ke daur ke Fitnah Parast Ghair-Muqallideen Raafzi (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees In Waqeat ko SHIRK phailne ka zariyah bataate hain aur Is Kitab ko SHIRKIYAH KITAB tak keh dete hain. (Al-Ayaazu billah)

Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t, Ahnaf-Deoband ka Aqeedah Ye hai ke KHILAF-E-AADAT batei’n Jo Anbiya’ se ba-taur MU’JIZAH ke aur Auliya’ se ba-taure KARAMAT ke Zaahir hote hain, Is me IKHTIYAR sirf aur sirf ALLAH ta’la ka hota hai aur Zahoor Makhlooq aur Bandah ke Hath par hota hai.

Chunacha Qur’an-e-Kareem me Hazrat Maseeh (alaihis salaam) ke Hairat Angeiz Mu’jizaat mazkoor hain ke Wo Korhi ke Beemaar ko durust kar dete.

Maadar Zaad Andhay ko beena kar dete hain.

Murday ko Zindah kar dete hain.

Lekin Is hawale se hamara Ye AQEEDAH hai ke Ye MU’JIZAAT Hazrat Eisa (alaihis salaam) ke hath par Zaahir hue, Magar Ye darassal QUDRAT KHUDAWANDI ka Zahoor tha.

Jab Musalman Isey Qudrat-e-Ilaahi ki Karishmah Saazi maante hain to Unko Har Har Mu’jizah DALEEL-E-TAUHEED nazar aata hai.

Lekin Esaa’i In Mu’jizaat ko Hazrat Eisa (alaihis salaam) ki Aadat aur Unke Ikhtiyar se maante hain to Unhone Ek Ek Mu’jizah ko DALEEL-E-SHIRK bana liya.

Ab Mu’jizaat ke Zahoor se SHIRK kasheed kar lena Isme Na to Allah Ta’la ka Qusoor tha Na Eisa (alaihis salaam) ka, Agar Qusoor tha to Esaayi ZEHNIYAT ka tha, Jisne TAUHEED ko SHIRK bana daala.

Bilkul Isi tarah Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t Musalman Jab Auliya’ Allah ke Hatho’n Zahoor hui KARAAMAAT ka Mutali’a karte hain to Unko Allah Ta’la ke Ilm wa Qudrat ka Nateejah qaraar dete hain. Isliye Humein in KARAAMAAT me TAUHEED hi TAUHEED nazar aati hai.

Lekin Jo Log In Karaamaat ka Mutali’a Esaayi Zehan se karte hain to Wo KARAAMAAT unko SHIRK nazar aate hain.

To Qusoor Na Allah Ta’la ka hai ke Usne In Buzrugo’n ki Izzat Afzaayi Ke liye Apni Qudrat Numaayi Kyon ki aur Na Un Buzrugo’n ka.

Qusoor to saara Is Esaayi Zehniyat ka hai.

Esaayi Zehniyat chhor kar Islami Zehniyat ke sath In Waqeat ka mutali’a karei’n to Isme Yaqeenan TAUHEED hi TAUHEED nazar aayegi.

Agar Koi In Karaamaat wa Waqeat ko Ye keh kar Inkar karta hai ke aisi batei’n hain Jo bilkul Na-Mumkin aur Muhaal hain to Ye samajh lena chahiye ke Ye batei’n Kis se Nahi ho sakti..?

Khaaliq (Allah) se Ya Makhlooq se..?

Agar Makhlooq se Nahi ho sakti to Hum bhi Kahenge ke Ye baat bilkul Durust hai, lekin In Karaamaat ko Makhlooq ka Fa’l qaraar dena hi to Esayi Zehniyat hai.

Aur agar Kaho ke Khaaliq se bhi nahi ho sakta to Ye Allah ta’la ke Ilm wa Qudrat ka Inkar hai.

Agar Koi Shaqs Khaaliq ki Quwwat bhi Itni hi maane Jitni Uski ke, Jo Us se nahi ho sakta wo Allah se bhi Nahi ho sakta to Aise Shaqs ko Apni Tauheed ki Khair manaani chahiye ke Ye Allah walo’n ki KARAAMAAT ka nahi balke QUDRAT-E-KHUDAWANDI ka Inkar hai.

Allah Humein aise Fitnah se bachaye rakhe. Aameen

Wa Lillaahil Hamd..

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Advertisements
This entry was posted in Faza'il-E-Aa'maal and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kya Karaamaat Ke Zikr Se Shirk Phail Raha Hai?

 1. zaib says:

  kya kisi ko ye kehna k “aapki badolt ma ne asma ul husna yaad kye” ye shirkya alfaz hain ?

  • Al-Islam says:

   Bazahir ye Shirkiya alfaaz nahi maloom hoti. Shirk ki gunzaish tab hoti hai jaha banda Allah ko chorkar kisi aur ko apna Mabood ya Hazat Rawa banale, uski paratish kare. Yaha aisi koi baat mere samajh ke mutabiq nahi hai kyu Acha ke logo ki barkat bhi hoti hai.

   Lekin ye bhi yaad rakhni chaiye har kaam Allah Rabbul Izzat ki taufique se hoti hai. To behtar yahi hai apna har Nafa-Nuqsan ko Allah Ta’la ki taraf mansoob karni chaiye. Isliye aisa kehna “Allah ki Rehmat se aur aaap ki Dua se mujhe aasma ul husna yaad kye” bilul durust hoga aur koi uljhan bhi baki nahi rahega. Wallahu Alam.

   Baki aap kisi Mufti Sahab maloom karle.

Comments are closed.