Aitraaz Ke Ka’bah Ulema’-e-Deoband Ki Ziyarat Karne Aata Hai Aur Asal Haqeeqat

Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Qaara’een-e-Kiraam.!! Jaisa ke Aap Jaante hain ke Firqa Ahle-Hadees ka Ek hi Maqsad hai ke HANAFI Mazhab aur is ke maanne waalo ko har tarah se Bad-Naam kiya Jaaye taa ke Log Hanafi Mazhab ko chhor kar Ghair-Muqallid (Ya’ni Ghair ke Muqallid) Ulema’ ki Andhi Taqleed shuroo’ kar dein, Unke Aqaa’id ko Sahih aur Ulema’-e-Ahnaf ke Aqaa’id ko Ghalat samajhne lagein. Is tarah se wo Log Apni Aamadni ka zariyah Paida karna chaahte hain.

Chunanchah Ek Ghair-Muqallid ne Ulema’-e-Deoband ko badnaam karne ke liye [Fazial-e-Hajj] se Ek Ibarat ki Post upload kar rakhi hai aur Uski ANDHI TAQLEED me Is Post ko Deegar Jaahil bina Tehqeeq Phaila rahe hain.

La-Mazhab Ghair-Muqallid, Maulana Zakariyah (rah.) ki taraf Ibarat ko mansoob karte hue likhta hai ke…

Maulana Zakariyah Sahab farmate hain ke, “Ba’z Log to aise hote hain ke Ka’bah Unki Ziyarat ko aa Jata hai.”

Phir MUNKAREEN-E-KARAAMAAT ke Hailay wa Bahanay Peish karne ke ba’d likhta hai ke, “Magar Inke (Ya’ni Deoband ke) Do Number Maulvi ke liye Ka’bah aa Jaaye.”

La-Mazhab ke Aitraaz ka Scan mulaahizah farmayein..

kaba
Iske ba’d Usne Faza’il-e-Hajj ka Scan bhi lagaya hai, aur wo bhi mulaahizah farmayein..

img974421
(NAAM NIHAAD) AHL-E-HADEES KI MAKKARI:
Is (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ne Ye Fareib dene ki Koshish ki hai ke Ye Maulana Zakariyah (rah.) ka Khud ka Qoul hai Jab ke [Page 104] per dekh leta to ma’loom hota ke Maulana Zakariyah (rah.) ne Ye Qoul to Imam Ghazali (rah.) se Naqal kiya hai Na ke Ye Unka Apna Qoul hai.

[Fazail-e-Hajj] ka Ek Doosra Edition Jo Hamare Paas hai Uska Scan mulaahizah farmayein Jisme saaf saaf likha hai ke, Imam Ghazali (rah.) farmate hain:

10615_388269817949114_671855445_n
Jab Humne Is La-Mazhab ko Expose kar diya to phir kehne laga ke Maulana Zakariyah (rah.) ne Imam Ghazali (rah.) per Jhoot baandha hai.

Jab ke Imam Ghazali (rah.) ka Ye Qoul Unki Apni Kitab me maujood hai Jaha se Maulana Zakariyah (rah.) ne naqal kiya hai.. [Dekhiye Ahya’ Uloomuddeen Mutarjam Maulana Nadeem Al-Wajdi Jild 1, Page 450]

IhyaUlUloomUdDeenVol1ByImamGhazalir-horz
Ya’ni Kisi haal me bhi La-Mazhab Ahl-e-Hadees apne Jhoot ko difa’ karne ki Koshish karte rahenge Na ke Isko Iqraar kar ke Apne Fareib wa Makkari se Kabhi Allah Ta’al se Taubah nahi karenge. Pas Main samajhta hoon ke Tehreek La-Mazhabiyat ek Aisi Beemari hai Jiska Koi Ilaaj nahi sivaaye Uske Jo is se door raha.

Dekha Jaaye to asal Aitraaz to Imam Ghazali (rah.) per hona chahiye tha ke Unhone Ye baat Kaise likh di hai Lekin La-Mazhab (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ko to asal me Ulema’-e-Deoband ko Jo Bad-Naam karna tha lihaaza Is Ibarat ko Maulana Zakariyah (rah.) ki taraf Mansoob kar ke Logo ko Khoob Ulloo banaya ja raha hai.

Waise bhi Imam Ghazali (rah.) Mu’tabar Shaqsiyaat me se hain lihaaza In per Aitraaz karne ki Ye La-Mazhab Himmat nahi karenge. Aur Unhone Ye baat Kahi hai to Yaqeenan Isme Koi na Koi Haqqaniyat Zaroor hai. Aur Ye sab KARAAMAAT se Ta’lluq rakhte hain to phir bila shubah Allah Ta’la aisa karne per QAADIR hai.

Agar (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees Allah ki Qudrat ke MUNKAR hain to isme Hamara Koi Qusoor nahi hai.

Allah Ta’la Aise Makkar wa Fareibiyo se Hamari Hifazat farmaaye. Aameen.

Min-Jaanib: Sameer Mughal

DATED: 01-09-2013

Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Akaabir-e-Ummat, Faza'il-E-Aa'maal, Tabligh Jamat and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.