Imaam Ke Peeche Surah Fatiha Parhna Aur Shaykh Abdul Qadir Jeelani (Rahimahullah) Ke Fatwe Ki Haqeeqat

Bismillahir Rahmaanir Raheem
(Edited: 02-10-2014)
Imam ke peeche Muqtadi Surah Fatiha Parhe Ya Na Parhe Ye Ikhtilaafi Mas’alah hai Jisme Sadiyo’n se Ulema’ ke darmyan Ikhtilaaf chala aa raha hai. Aur Firqa (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ka da’wa hai ke Muqtadi ko bhi Imaam ke peeche Qira’t Ya’ni Surah Fatiha parhni chahiye aur Jo Nahi parhta Uski Namaz BAATIL hai.

Apne Is da’we ko saabit Karne ke liye Ghair-Muqallid ke Buzrug Ulema’ ne Kayi tarah se FAREIB dene ki Koshish ki hai aur Unme se Ek Fareib Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rahimahullah) ke Fatwa ka Ghalat Matlab nikaal kar Peish karna hai.

Chounke Peeran-e-Peer Shaykh Abdul Qadir Jeelani Al-Hanbali (rahimahullah) Ahnaaf ke nazdeek MU’TABAR Shakhsiyat me se hain Isliye Inki Ibaarat se Aam Na-Waqif Logo’n ko Dhoka dene ki Koshish ki gayi hai.

Chunanchah Ghair-Muqallid Hakeem Sadiq Siyalkoti Sahab likhte hain:
//IMAM KE PEECHE SURAH FATIHA PADHNE KE BAARE ME AAPKI ZABAN ALLAH KE RASOOL (SAW) KI TARAH TARJUMANI KARTI HAI

IRSHAD HOTA HAI: “SURAH FATIHA PADHNA FARZ HAI AUR YE SURAH NAMAAZ KI BUNIYAD HAI, ISKE NA PADHNE SE NAMAAZ NAAKHIS HO JAATI HAI”

BHAIYON! BATAO ISSE BADKAR AUR ITMINAN KI SURAT AAP KE LIYE AUR KYA HO SAKTI HAI KI HZ . PEERANE PEER NE( ALLAH KI LAAKHON RAHMATEIN HO) HUZOOR (SAW) KI HADITHON KI TASDEEQ WA TAYID ME KAISA FAISLA KIYA HAI AUR SAAF KAR DIYA HAI KI SURAH FATIHA KE CHHOD DENE SE NAMAAZ NAHI HOTI// [Salatur Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) – Surah Fatiha Parhne ka Maslah]

Scan mulaahizah farmayein..

SalatArRasool_03
ASAL HAQEEQAT:
Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rahimahullah) Yaha’n per Muqtadi ke Masaa’il Nahi bayaan kar rahe the balke MUTLAQ NAMAAZ me Surah Fatiha ka Darjah Kya hai Usko Bayaan kar rahe the ke Ye FARZ hai Jis ke Chhorne se Namaz BAATIL ho Jaati hai.

Phir farmaaya: Surah Fatiha ke ba’d Quran-e-Majeed ka Jo Hissah Ba-Aasaani parh sakta ho wo Parhe.

Aur Phir Muqtadi ka Mas’alah bayaan karte hue likhte hain: “Agar Wo (Ya’ni Namaz parhne waala) MUQTADI hai to Imaam ke peeche Khamosh reh kar QIRA’T suney, Usey Samjhe, Naseehat haasil kare…..” [Ghunyatut Talibeen Mutarjam Ghair-Muqallid Mubashar Hussain Page 530]

Scan mulaahizah farmayein…..

11-horz
Muqtadi ke baare me Is waazeh Hukm ko Apni KHIYANAT me Chupaate hue Ghair-Muqallid (Naam Nihaad) Ahle Hadees ke Is Buzrug Aalim ne Ek Ghair-Muta’lliq Ibarat ko MUQTADI se Jod kar Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rah.) per BAD-TAREEN Jhoot baandha hai.

Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rahimahullah), Imam Ahmed (rahimahullah) ke Muqallid hain Jaisa ke Khud Unhoney hi Apni Is Kitaab me Waazeh kar diya hai. [Ghunyatut Talibeen Mutarjam Ghair-Muqallid Mubashar Hussain, Page: 539]

Aur Imaam Ahmed (rahimahullah) ka Mazhab hai ke, Imaam wa Munfarid (Akele) ke liye Namaz me Surah Fatiha parhna FARZ hai aur iske chhorne se Namaz BATIL hoti hai aur JEHRI Namazo me Muqtadi ko Imaam ke peeche Qira’t nahi karni chahiye. Abdul Qadir Jeelani (rahimahullah) bhi Yehi Kuch bayaan kar rahe hain Jisko Ghair-Muqallideen ne Ek Ghalat Roop de diya hai.

Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rahimahullah) Apne Maslak per Daleel bhi laate hain, Chunanchah likhte hain: “Hamare Imaam Abu Abdullah, Ahmed (rahimahullah) ne apne Ek Risaalah me Apni Sanad ke saath Abu Moosa Ash’ari (raziallahu ta’ala anhu) se rivaayat laayi hai wo farmaate hain: “………… Jab Imaam Takbeer kahe to phir Takbeer kaho, Jab wo Qira’t kare to Tum (Ya’ni Muqtadi) Khamosh raho aur wo GHAIRIL MAGHZOOBI ALAIHIM WALAZ ZAALLEEN kahe to Tum Aameen kaho………” [Ghunyatut Talibeen Mutarjam Ghair-Muqallid Mubashar Hussain Page 538, 539]

Is rivaayat se ma’loom hua ke Surah Fatiha bhi Qira’t hai aur Fatiha Parhe jaane per Muqtadi ko Khamosh rehna chahiye. Aur Ye Hadees [Sahih Muslim] me bhi maujood hai lihaaza Iske SAHIH hone me Koi Shakk baaqi nahi raha.

Qaraeen-e-Kiraam.! Ye rahi Shaykh (rahimahullah) ke Fatwe ki Asal Haqeeqat. Ab Ap Khud Sonchein ke Firqa Ahl-e-Hadees Kyon Itni Teizi se Phail raha hai…?

Allah Ta’ala se dua hai ke wo Humein Sahih baat ko samajhne ki Taufeeq de aur Saadiq ke Pardah me chhupe Kaazib ki Fareibkaari wa Makkariyo se hamari Hifazat farmaaye. (Aameen)

Min-Jaanib: Sameer Mughal


Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Namaz, Qirat Khalaf Al-Imam and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.