Aitraaz Ke Deobandiyo Ke Liye Quran Wa Hadees Hujjat Nahi Hain Aur Asal Haqeeqat

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (02-11-2014)

Firqa Ahlul Hadees, Aaj kal bohat Teizi se Phail raha hai aur Kayi Log Inke Daam Fareib me aa rahe hain. Inke Teizi se phailne ki wajah ye hai ke Ye Log Apne Mukhalifeen ko Har Tarah se Badnaam Karte hain aur Logo’n ko Unse Bad-zann kar ke phir apne Maslak-e-Batilah ki da’wat dete hain aur Log Isko Qubool kar lete hain.

Kuch dino pehle Social Media per Ek Post Jo Firqa Ahle Hadees ne bohat Phaila rakhi hai Jisme Bani-e-Madarsah Darul Uloom Deoband Maulana Qasim Nanatowi (rahimahullah) ki Ibaarat ko Ghalat Nazariya me dhaal kar Ghair-Muqallideen (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ne Ye JHOOTA Ilzaam lagaya ke, “Deobandiyo ke liye Qur’an wa Hadees Hujjat Nahi, Wo Sirf Imaam Ka Qoul maante hain.”

Ye ek aisa Sufeid Jhoot hai Jiski Koi Inteha nahi hai. Koi bhi Shakhs Ulema-e-Deoband ki Tasaneef (Kitaabei’n) dekh kar Firqa Ahl-e-Hadees ke Is Jhoot ka Pata laga sakta hai. Mazeid Hum Sirf Ijtihadiyah Masaa’il me Qur’an wa Hadees per mabni Imaam ke Qoul per amal karte hain. Baaqi ke Sareeh Masaa’il me Kisi ki bhi Taqleed nahi karte.

Ek to Chori ki aur Phir Seena Zori dikhaate hue In La-Mazhabo ne kaha ke, (Deobandi) Jhoot bolna chhor dei’n ke unke Nazdeek Qur’an wa Hadees Hujjat hai.

Aitraaz waala Poster Mulaahizah farmayein..

1062158_425193080923454_684314547_n
Ghair-Muqallido ne Jis Ibarat se Ye Jhoot Deobandiyo per baandha hai wo mae Tashreeh mulaahizah farmayein..

“Hazrat Waala (Qasim nanotowi) ne Maulana (Ya’ni Ghair-Muqallid Maulvi Hussain Batalwi) se farmaaya ke, Dekhye Jis Masla’h me bhi Guftugu farmani ho, Usme 2 baato’n ka Khiyaal rakhiye (Ya’ni Maulana ne 2 Shara’it peish ki hain).
1. Ek Ye ke Maslah Zeir-e-Behas me Hanafiyah ka Mazhab bayaan farmaana Aap ka Kaam hoga aur DALA’IL bayaan karna Mera Kaam hoga.
2. Doosra Ye ke, Main Muqallid Imaam Abu Haneefah (rahimahullah) ka hoon, Isliye Mere Muqablah me Aap Jo Qoul bhi ba-taur Mu’arizah peish karei’n wo Imaam ka hi hona chahiye. Ye baat Mujh per Hujjat Na hogi ke Shaami ne ye likha hai, Sahab-e-Durre Mukhtar ne ye farmaaya hai, Main Unka Muqallid Nahi hoon.” [Suwaneh Qasmi, Jild: 2/ Safhah: 22]

Is Ibaarat me maujood Pehli Shart se to ye ma’loom hota hai ke, Maulna Qasim Nanotowi (rahimahullah) Ghair-Muqallid Aalim Maulvi Hussain Bataalwi ko hidaayat kar rahe hain ke Jis Masla’h per bhi Behas ho Usme Hanafiyah ka Mazhab wo bayaan karenge aur Aap Qur’ani wa Hadeesi Dalaa’il se us ko saabit karenge.

To phir Ghair-Muqallideen ne is Ibaarat se Ye baat Kaise Ukhaz kar li ke Deobandiyo’n ke liye Qur’an wa Hadees Hujjat nahi hain.?

Qur’an wa Ahadees Deobandiyo’n ke liye Hujjat hain isiliye to Maulana ne Hanafi Mazhab ko Dalaa’il se Saabit karne ki baat rakhi hai.

Mazeid likha hai ke, “Maulana Muhammad Hussain Saahab Mazhab-e-Ahnaaf bayaan farmaate aur Hazrat Waala Usey Dalaa’il se Saabit karte.” [2/22-23]

Agar Maulana ki Ibarat ka ye matlab hota ke Deobandiyo’n ke nazdeek Qur’an wa Hadees Hujjat Nahi hain to phir Aap ke Aalim Hussain Bataalwi Saahab Dalaa’il Kyon Talb kar rahe hain.? Aur Maulana ko Dalaa’il Peish karne se Rok Kyon nahi rahe hain..?

Ab baat Karte hain Is Doosri Shart ki Jiski bina per La-Mazhabo ne Deobandiyo’n per Jhoot baandha hai.

Maulana Qasim Nanotowi (rahimahullah) ne Ghair-Muqallid Aalim Hussain Bataalwi Saahab ko MAZHAB-E-HANAFI bayaan karne ke liye kaha hai. Aur Fiqh ki Kitaabo’n me Mu’arizah Shaaz Aqwaal (Ya’ni Ek Qoul ke khilaaf Doosra Qoul Jis per Ahnaaf ka amal nahi hai) bhi maujood hain Ya’ni Ba’d ke Fuqaha’-e-Ahnaaf ke Aqwaal Jaise Sahab-e-Durre Mukhtar aur Allamah Shami (rahimahumullah) ki Apni Apni Zaati Raai.

To Firqa Ahlul Hadees ke Ulema’ wa Juhala’ Asal Mauzoo’ per baat karne ke bajaaye In Muarizah Aqwaal ko Ilzaami taur per Peish kar ke BEHAS ko Kisi Faislah per pohanchne nahi dete. Pas Maulana ne Maulvi Hussain Bataalwi ko aisa Karne se Shart laga kar Paaband kar diya taa ke Guftugoo ka Koi Nateejah nikal aaye.

Aur Nateejah bhi Nikal aaya..

Aagey likha hai ke, “Hazrat Waala ki Taqreero’n ke dauraan Maulana Muhammad Hussain Sahab Jhoom Jhoom jaate aur ba’z auqaat to Josh me Subhanallah..! Subahanallah..! kehte kehte Uthne ke Qareeb ho jaate. Jab Guftugoo khatm hui to Maulvi Muhammad Hussain Saahab ki Zuban se Be-saakhtah Ye Fuqrah nikla: Aap Jaisa Shakhs aur Muqallid ho.? (Ya’ni Mualna ke Ilm per Hairaan ho gaye ke Qur’an wa Ahadees ke itne Maahir aur Muqallid kaise ho sakte hain) Jawaab me farmaaya: Aur Mujhe Ta’jjub hai ke Aap Jaisa Shakhs aur Ghair-Muqallid ho.? (Ya’ni Qur’an wa Ahadees me Maharat Nahi hai aur Phir bhi Mujtahid hone ka da’wa).” [Safhah: 23]

Scans bhi Mulaahizah farmayein:

SwanehQasmir.a-Volume2-ByShaykhManazirAhsanGilanir.a_0026
SwanehQasmir.a-Volume2-ByShaykhManazirAhsanGilanir.a_0027

Chounke bohat saari Kitaabein Aam Aadmiyo ke Paas Nahi hoti hain is ka Faydah Utha kar Firqa Ahlul Hadees In Kitaabo me Tarah Tarah ke Jhoot Paida kar ke Logo’n ko Mughaltah dete hain taa ke Log Firqa Ahlul Hadees ko Haqq samjh kar Isme Shamil ho Jaayei’n aur Inke Ulema’ wa Rahnuma’ Jaise Dr. Zakir Naik In Logo’n se ZAKAT ka Paisa wusool kar ke In Rupyo’n per AYYASHI kar sakei’n… Aap dekh sakte hain ke Zakir Naik Sahab Apne Stages ko Sajaane ke liye Hazrao’n balke Lakho’n ZAKAT ka rupya Barbaad karta hai. Shayad Bollywood Industry ka asar hai.

Ye Islam ka Daa’i hai Ya Phir Koi Bollywood Hero hai…?

Allah Ta’la se dua’ hai ke Humei’n Deen-e-Islam ki Sahih Samajh ata farmaaye. Aise Dhoke Baazo’n se Hamaari Hifaazat farmaaye. (Ameen)

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Akaabir-e-Ummat, Bad-Diyaanat Be-Naqab, Waswasah and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.