Mard Naaf (Navel) Ke Neeche Hath Baandhe Qur’an-E-Kareem Se Mae Zubair Ali Zai Kazzaab Ki Dhoke Baaziyo’n Ka Khulasah

Bismillahir Rahmanir Raheem (Edited: 23-09-2013)

Allah Ta’la ka Irshaad-e-Giraami hai: “Namaz parhiye Apne RABB ke liye aur Qurbani kijiye.” [Surah Al-Kausar: 2]

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

 TAFSEER: Abu Bakar Al-Asram »»► Abul Waleed At-Tayalisi »»► Hammad bin Salmah »»► Aasim Al-Jahdari »»► Uqbah bin Sah’ban farmate hain ke, Unhone Hazrat Ali (raziallahu anhu) se suna ke Wo Allah Ta’la ke is Farmaan (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) ki Tafseer karte hue farmate hain: “(Namaz me) Daayei’n hath ko Baayei’n hath per Naaf ke neeche rakha Jaaye.[Sunan Al-Asram Ba-Hawala At-Tamheed 8/164]

ابو بکر الاثرم قال حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدرى عن عقبة بن صهبان سمع علیا یقول فی قول الله عزوجل (فصل لربك وانحر) قال هو وضع اليمينی على الیسری تحت السرۃ۔

Chounke Kitab [Sunan Al-Asram] Abhi Tiba’ Nahi hui hai lihaaza Ye Hadees Mehal-e-Nazar hai. Jab tak Ye Kitab Tiba’ ho kar Nahi aayegi Tab tak Is Hadees ko aise hi Tasleem kiya Jaayega.

AITRAZAAT AUR UNKE JAWAABAAT:
Ghair-Muqallid (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees Zubair Ali Zai Jo Is daur ka bohat bada KAZZAAB (Jhoota) Shaqs ma’loom hota hai. Maslaki Ta’sub me Itna Andha ho chuka hai ke Asma’ Ar-Rijaal me Apni Manmaani chala kar Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ki Wo Ahadees Jo Ahnaf ki Dala’il banti hain, Unko Shaheed karna Iska Mehboob Mashghala’h hai.

Ye Haqeeqat hai ke Aam Logo’n ko har har Kitab tak Rasaayi Hasil nahi hoti. Chunancha Zubair Ali ne Iska Khoob Faydah uthaaya aur JHOOT ke sahaare Aam Logo’n ki ZEHAN SAAZI (Brain Wash) ki hai.

Hazrat Ali (raz.) se marwi Is Hadees ki Sanad ke Tamam Rijaal [Bukhari wa Muslim] ke Rijaal hain sivaaye Aasim Al-Jahdari (rah.) ke aur wo bhi SIQAH hain.

Imam Yahya bin Mu’een (rah.) ne Asim ko SIQAH kaha hai. [Dekhiye Al-Jarah wa Ta’deel Raqam# 1926]

Khisyani Billi Khamba Nochay: Ghair-Muqallid Zubair Ali Zai ne bhi Is Hadees ke Kisi Raavi per Koi Jarah Naqal nahi ki hai. Lihaaza Ye baat to Roz-e-Roshan ki tarah waazeh hai ke Is Hadees ki Sanad Bilkul SAHEEH aur Be-Ghubaar hai lekin Zubair Ali ne Is Hadees ko SHAHEED karne ke liye Kul 3 AITRAZAAT naqal kiye hain balke 3 Dhoke diye hain.

AITRAAZ# 1: Aasim Al-Jahdari (rah.) aur Uqbah bin Sab’han (rah.) ke darmyan Al-Ijaaj Al-Jahdari ka Waastah hai. [Tareekh Al-Kabeer 6/437] Al-Ijaaj Maj’hool Al-Haal hai. [Namaz me hath baandhne ka Hukm aur Maqaam Page 57]

AL-JAWAB# 1: Imam Bukhari (rah.) ne Is Hadees me Jo Al-Ijaaj ke Waastah ka bayan diya hai wo doosri Hadees hai Jisme (علی صدرہ) “Seene Per Hath baandhe” ke Alfaaz hain aur Is Hadees ki Sanad Kuch Is tarah Naqal hai.

SANAD: Moosa (bin Isma’eel) »»► Hammad bin Salmah »»► Aasim Al-Jahdari »»► Apne Waalid se (Al-Ijaaj Al-Jahdari) »»► Uqbah bin Zabyaan

Jab ke Hamari Peish kardah Hadees ki Sanad Is Hadees ki Sanad se Mukhtaleef hai aur Iske alawah Matan (Text) me (علی صدرہ) “Seene Per Hath baandhe” ke bajaaye (تحت السرّہ) “Naaf ke neeche hath baandhe” ke Alfaaz aaye hain.

Ma’loom hua ke In 2 Ahadees ke darmyan Sanad wa Matan ke lihaaz se Farq (Difference) waazeh hai.

Lekin Zubair Ali Zai ne Makrooh wa Fareib ka Sahaara le kar Is Doosri Hadees ki Sanad ko Hamari Mustadal Hadees ki Sanad se Jod kar Fareib dene ki Koshish ki hai.

Scan Page:

ZUBAIR ALI KA JHOOT: "ALA SADRIHI" KO "TAHTUS SURRAH" KI RIVAYAT BANA DALA

ZUBAIR ALI KA JHOOT: “ALA SADRIHI” KO “TAHTUS SURRAH” KI RIVAYAT BANA DALA


AITRAAZ# 2:
“Isi rivayat ki Doosri Asaneed me (علی صدرہ) “Seene per Hath baandhe” ke Alfaaz hain.” [Tareekh Kabeer wa Sunan Kubra Bayhaqi] [Page 57]

Al-JAWAAB# 2: Zubair Sahab Jis Hadees ka Aap Hawalah de rahe hain, Usi Hadees me Al-Ijaaj Al-Jahdari hain Jo ke Maj’hool Al-Haal Raavi hain aur Maj’hool Raavi ki Rivayat Aap (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadeeso’n ke Nazdeek ZA’EEF hoti hai.

Ma’loom hua ke SEENE per Hath baandhna Ya’ni Za’eef Hadees per amal karna hai.

Al-Gharz, (Seene per hath baandhe) waali rivayat ZA’EEF hai aur (Naaf ke Neeche hath baandhe) waali rivayat bilkul SAHEEH hai. Lihaaza ALAA SADRIHI waali Za’eef rivayat ko TAHTUS SURRAH wali SAHEEH rivayat ke Muqaabil me peish kar ke Dhoka dena BAATIL hai.

AITRAAZ# 3: Ibne Turkmani Hanafi ne likha hai ke, “Iski Sanad aur Matan me Iztiraab hai.” [Page 57]

AL-JAWAAB# 3: Yahan bhi Zubair Ali ne Makkari se Kaam liya hai. Ibne Turkmani (rah.) ki Ye Jarah Hamari Mustadal Hadees per Nahi hai balke Us Hadees per hai Jisme (علی صدرہ) “Seene per hath baandhe” ke Alfaaz aaye hain. Lekin Zubair Ali Isko Hamari Daleel per Chaspa’n (Fit) kar ke Fareib de raha hai.

Scan Page:

ZUBAIR ALI KA IBNE TURKMANI (Rah.) PER JHOOT

ZUBAIR ALI KA IBNE TURKMANI (Rah.) PER BADTAREEN JHOOT


SANAD ME IZTIRAAB:
Moosa bin Isma’eel ke Turq se Is Tafseer ki Sanad me Iztiraab paya Jata hai.

1. Moosa bin Isma’eel »»► Hammad bin Salmah »»► Aasim Al-Jahdari »»► Uqbah bin Sab’haan [Sunan Kubra Bayhaqi 2/30]

(موسى بن اسمعيل ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدرى عن عقبة بن صهبان)

2. Moosa bin Isma’eel »»► Hammad bin Salmah »»► Aasim Al-Jahdari »»► Apne Waalid se (Al-Ijaaj Al-Jahdari) »»► Uqbah bin Zabyaan [Tareekh Kabeer wa Sunan Kubra Bayhaqi]

(موسى بن اسمعيل عن حماد بن سلمة سمع عاصم الجحدرى عن ابيه عن عقبة بن ظبيان)

Is doosri Sanad me Ek Raavi Al-Ijaaj Al-Jahdari ka Izaafah hua hai aur Uqbah bin Sah’baan ke bajaaye Uqbah bin Zabyaan maujood hain.

MATAN ME IZTIRAAB:
1. Pehli Hadees ke Alfaaz Kuch Is tarah hain aur (علی صدرہ) ka Izaafah nahi.

(عن على رضى الله عنه (فصل لربك وانحر) قال هو وضع يمينك على شمالك في الصلوة)

2. Doosri Hadees ke Alfaaz Kuch Mukhtaleef hain Jisme (علی صدرہ) “Seene per baandhe” ke Alfaaz ka Izaafah mazkoor hai.

(عن على (فصل لربك وانحر) وضع يديه اليمنى على وسط ساعده على صدره)

Moosa bin Isma’eel se marwi In 2 Rivayato’n me Sanad wa Matan dono me IZTIRAAB waazeh hai. Yehi baat Ibne Turkmani (rah.) bayan kar rahe hain. Aur MUZTARIB Hadees ZA’EEF hoti hai.

Scan Page:

MOOSA BIN ISMA'EEL KE TURQ WALI HADEES SANAD WA MATAN KE LIHAZ SE MUZTARIB HAI

MOOSA BIN ISMA’EEL KE TURQ WALI HADEES SANAD WA MATAN KE LIHAZ SE MUZTARIB HAI

Jab ke Hamaari Peish kardah Hadees Jisko Hammad bin Salmah se Saheehain ke Raavi Abul Waleed At-Tayalisi (أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ) ne rivayat kiya hai Sanad wa Matan ke lihaaz se bilkul SAHEEH aur SAREEH hai. Is Tarq me Koi IZTIRAAB Nahi Paaya Jata.

Pas Zubair Ali Zai ke Tamam Aitrazat Baatil wa Mardood hain.

Allah Ta’la se dua’ hai ke Wo Hum Sab ko Haqq baat ko samajhne ki Taufeeq ata farmaaye aur Hamesha Haqq per Qaayem rakhe. (Aameen)

Wa Lillaahil Hamd

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Haath Bandhna, Hadees, Jirah wa Tadeel, Namaz and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Mard Naaf (Navel) Ke Neeche Hath Baandhe Qur’an-E-Kareem Se Mae Zubair Ali Zai Kazzaab Ki Dhoke Baaziyo’n Ka Khulasah

 1. aadil khan says:

  assalamualikum bhai
  mere pass archieve .com se download kari hui at tamheed hai,aur usme meine jo hawala dia hua usko dhunda par nahi mila mujhe bhai agar apke pass us page ki scan copy hogi toh plz mujhe forward kare.allah apko qabool kare.ameen.mera email id hai khanaadil92@gmail.com

 2. Tarek says:

  jazakallah,very nice,but i have an important question,hope you will post a good article about this,one of my friend has sent me 2 doc file about placing hands in chest,he gave just 5 evidences from sharh e muslim, naylul awtar etc. I sent the doc files to you via email from tarek.137.ffe@gmail.com. please check this and answer me by giving a nice article

  • Al-Islam says:

   Brother there is no single Sahih Hadith available on placing hands on the chest during Salah. Sharh e muslim and Naylul awtar are not primary books.

Comments are closed.