Imam-e-Aazam Abu Haneefa (rahimahullah) Ka Faatiha Khalf Al-Imaam Par Ek Anokha Munaazrah

Ek din bohat se Log Jama’ ho kar aaye Ke Qira’t Khalf Al-Imaam Ke Masla’h me Imaam Sahaab se Guftagu Karei’n.

Imaam Saahab (rahimahullah) ne Kaha: “Itne Aadmiyo se Main Tanha Kyun Kar Bahes Kar sakta hoon, Albattah Yeh ho sakta hai ke Aap Is Majmua’h me se Kisi ko Intikhaab Kar lei’n Jo Sab ki taraf se Is Khidmat Ka Kafeel ho aur Uski Taqreer Poore Majmua’h ki Taqreer samjhi Jaaye”.

Logo’n ne Is Baat ko Manzoor kar liya.

Imaam Sahaab (rahimahullah) ne Kaha: “Aap ne Yeh Tasleem kiya toh Bahes Ka Khaatmah bhi Ho gaya. Jis tarah Ek Shakhs jo sab ki taraf se Bahes Ka Mukhtaar Kardiya (Ya’ni Ek Shakhs Ki Bahes Poore Majmua’h ki Bahes samjhi Jaayegi) Isi Tarah Humne Namaaz me bhi Ek Imaam Muqarar kiya hai Jiski Qira’t tamaam Muqtadiyo’n ke liye Kaafi hai. [Seerat-E-Noumaan : 70]

Yeh Misaal thi. Ab Hadees suniye…

Huzoor (sallallahu alaihi wa sallam) ne Farmaaya: “Jo Shakhs Imaam Ke Peeche Namaaz Parhe toh Imaam Ki Qira’t bhi Uski Qira’t hai.” [Muwatta Imaam Muhammad : Hadees no. 117]

Advertisements
This entry was posted in Qirat Khalaf Al-Imam. Bookmark the permalink.