Imaam Abu Haneefah (rahimahullah) Ki Wajah-e-Kunyat

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (Edited: 28-03-2014)

Aitraaz: Firqa (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees me shaamil Ba’z Juhala’ ne Aitraaz kiya hai ke, Tum Hanafiyo’n ke Imaam to Nu’maan bin Saabit (rahimahullah) hain lekin Tum log khud ko Nu’maani kehlaane ke bajaaye Ek Ladki ke Naam “Haneefah” ki taraf khud ko mansoob karte ho.

Al-Jawaab: Ye baat to Taareekh aur Shuwaahid se saabit hai ke, Imaam Abu Haneefah (rahimahullah) ki Aulaad me se Kisi ka naam “Haneefah” nahi tha. “Abu” ka ma’na to “Baap” hota hai magar Ye zaroori nahi ke “Abu” Ki Kunyat Aulaad ki wajah se hi ho.

Maslan: Abu Bakr, Abu Hirr, Abu Hurayrah, Abu Turaab (raziallahu anhum) wagherah Ki Koi Aulaad na thi Jiska naam Bakr, Hirr, Hurayrah ya Turaab ho balke Ye Kunyat in Hazraat ko Unki Sifat ki bina per mili hai.

Shuwaafe’ Ulema’ ne Imaam Abu Haneefah (rahimahullah) ki Seerat per bohat si Kitaabei’n likhi hain, aur unme Is kunyat ki wajah bhi zikr ki ja chuki hai…

Ibne Hajar Makki Ash-Shaafa’i (rahimahullah) likhte hain: “Logo’n ka is baat per Ittifaaq hai ke Aap ki Kunyat ABU HANEEFAH hai Jo HANEEF Ka Mu’annas (Feminine) hai Jiske ma’nay NAASIK AABID MUSLIM ke hain kyonke HANEEF ke ma’nay MAA’EL HONA (To Incline, Kisi Jaanib hona) aur Muslim DEEN-E-HAQ ki taraf Maa’el hai. Ba’zo ne kaha Aap ki Kunyat ABU HANEEFAH hone ki wajah Ye hai ke Aap ke Paas DAWAAT (Ink-pot) rehti thi Jisko Iraaq ki Zubaan me HANEEFAH kehte hain. Ba’zo ne kaha ke Aap ki Saahab-zaadi (daughter) ka naam HANEEFAH tha Lekin Ye SAHEEH NAHI hai isliye ke Aap ki Aulaad sivaaye HAMMAAD ke Koi Saabit nahi hai.” [Al-Khairaat Al-Hisaan, Fusl: Chahaarum]

Allamah Shibli Nomani (rahimahullah) likhte hain: Imaam ki Kunyat Jo naam se Zyadah Mash’hoor hai, Haqeeqi Kunyat nahi hai. Imaam ke kisi Aulaad ka naam Haneefah na tha. Ye Kunyat Wasafi ma’na ke aitebaar se hai Ya’ni “Abu Al-Millat Al-Haneefah. Qur’an-e-Majeed me Musalmano se Khitaab karte hue Allah Ta’la ka irshaad hai: “………Fattabi’oo Millata Ibraheema HANEEFAN……” [Surah Al-Imraan: 95]

Tarjuma’h: “……..Ittiba’ karo Ibraheem (alaihis salaam) ke Tareeqah ki (Jo sab se Be-Ta’lluq ho kar) Ek (Allah) ke ho rahe the….”

image

Isi nisbat ki wajah se Imaam Abu Haneefah (rahimahullah) ne Apni Kunyat Abu Haneefah Ikhtiyaar ki thi. [Seerat An-Nu’maan, Fusl: Awwal, Page: 24, 25]

Lihaaza Hanafi Ya Ahnaaf wo log hain Jo Ek Allah ki jaanib hone waalo’n me se hain.

Inki Nisbat Qur’an-e-Kareem ki aayat ki taraf mansoob hai. (Alhamdulillah) Ab be-jaa Ilzaamaat lagaane waalo’n ka koi Ilaaj nahi. Allah Ta’la in Ka Khoob hisaab lene waala hai.

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Tinyurl.com/raddgm

Video: Ghairmuqallid Meraj Rabbani bayan karte rahe aur Jalaluddin Qasmi ki kitab padhte rahe lekin kisi ke andar Ju’rrat na hui ke inka girebaan pakde. Jahil Ghairmullideen Andhi Taqleed mai sab sunte rahe padhte rahe. Hum yaha ek chote se clip mai aapke saamne inki dhoke baazi ka jawab pesh karte hai:

Reply to Salafis – Kya Imam Abu Hanifah r.h ki beti thi ?

Advertisements
This entry was posted in Akaabir-e-Ummat, Bad-Diyaanat Be-Naqab and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.