Halaala Ki Asal Haqeeqat

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (01-10-2014)

HALAALAH KA LUGHVI MA’NI:
Halaalah Ya Tehleel ka Lughvi Ma’ni hai “Halaal hona” aur Ye Maakhooz hai Lafz “TAHILLU LAHU” (تَحِلُّ لَهُ) se Jis ka Tarjuma’h hai “Halaal hui Wo” (Surah Baqrah: 230)

Yaha’n per “Wo” se muraad (Talaaq-Yaafta) Aurat hai Ya’ni (Talaaq-Yaafta) Aurat Ka apne Pehle Shohar ke liye Phir se Halaal hona hi Halaalah Ya Tehleel kehlaata hai.

HALAALAH KA MATLAB FUQAHA’-E-AHNAAF KI NAZAR ME:
“HALAALAH Ye hai ke TALAAQ YAAFTA Aurat ka (Ya’ni Jis Aurat ko 3 Talaaq de di gayi ho’n) Iddat guzaar kar Kisi doosre MARD se NIKAH ho jaaye aur Sohbat (Sex) bhi ho Jaaye, Phir Wo Mard (Ya’ni doosra Shohar) APNI MARZI SE Usko TALAAQ de Ya Mar Jaaye aur Iddat Guzar Jaaye to Pehle Shohar ke saath NIKAH kar sakti hai.” [Tas’heel Behishti Zeivar, Jild:2/ Safhah: 49]

Halaalah ka Jo matlab wa ma’ni Fuqaha’-e-Ahnaaf bayaan kar rahe hain, Yehi ma’ni Qur’an-e-Kareem me maujood hai.

HALAALAH QUR’AN SE SAABIT HAI:
Allah ta’ala ka irshaad hai: “Phir Agar Shohar (Do Talaaqo’n ke ba’d Teesri) TALAAQ Aurat ko de de to Uske ba’d Jab tak Aurat Kisi doosre Shakhs se NIKAAH na kar le Us (Pehle Shohar) par HALAAL Na hogi. Haan! Agar doosra Khaawand bhi TALAAQ de de aur AURAT aur Pehla Khaawand phir ek doosre ki taraf Rujoo’ kar lei’n to Un par Kuch GUNAAH nahi ba-shart Ye ke Dono Yaqeen karei’n ke Allah ki HUDOOD ko Qaayem rakh sakeinge aur Ye Allah ki HUDOOD hain inko Wo Un logo’n ke liye bayaan farmaata hai Jo DAANISH (Aql) rakhte hain.” [Surah Baqrah: 230]

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Ghair-Muqallid Salaahuddin Yusuf is aayat ki Tafseer me likhte hain: “Is Talaaq se Teesri Talaaq muraad hai. Ya’ni Teesri Talaaq ke ba’d Khaawand ab Na Rujoo’ kar sakta hai aur Na Nikaah. Albattah Ye Aurat kisi aur Jagah Nikah kar le aur doosra Khaawand apni Marzi se Usey Talaaq de de, Ya Faut ho jaaye to Iske ba’d Zauja-e-Awwal se Uska Nikaah Jaayez hai.” [Al-Qur’an Al-Kareem, Page: 95, Tiba’: Shah Fahad Complex]

Salahuddin Yusuf Saahab ne Is aayat ki Jo Tashreeh ki hai, Isi ko Hum Ahnaaf Halaalah Ya Tehleel kehte hain balke Firqa AHL-E-HADEES ke Qadeem (Puraane) Ulema’ ke nazdeek bhi Yehi HALAALAH hai.

Chunanchah Ghair-Muqallid Sana’ullah Amritsari Ek Sawaal ke Jawaab me likhte hain: “Halaalah Mutalliqah (Ya’ni Talaaq-Yaafta) Aurat kisi doosre Khaawand se Nikaah karne aur phir us se Talaaq Ya Maut-e-Zauj (Husband’s Death) ki wajah se alhaidah (alag) ho kar pehle Zauj-e-Mutlaq ke liye Halaal ho jaati hai, Iska naam hai. [Fataawa Sanaa’iya, Jild: 2/ Safah: 259]

Scan:

image

FIRQA AHL-E-HADEES KA QUR’ANI HALAALAH:
Ghair-Muqallid Abdur Rahmaan Khaleeq likhte hain: “Qur’ani Halaalah ki Soorat Ye hai ke, Agar Aurat ko Talaaq ho chuke aur Wo doosra Ghar basaaye to Wo apne Naye Shohar ki Mustaqil (Permanent) Biwi ban kar hi rahe, Uska (Doosra) Shohar bhi Us se Nikah Kisi doosre ke liye Na Kare balke Usko Apni Mustaqil Biwi bana kar rakhe, Wo Khwaah Umar bhar Biwi-Khaawand bane rahei’n, Aulaad paida karei’n, basei’n rasei’n lekin agar Bad-Qismati se kisi Marhalah per Unme Nizaa’ chal jaaye aur Bil-Aakhir Noubat Talaaq tak hi pohnche to ab agar Ye Aurat chaahe to apne puraane Khaawand se dobaarah Nikaah kar sakti hai aur Zaahir hai ke Ye Mehaz JAWAAZ ki Ek Soorat hai, Koi Hukm nahi hai. Agar wo Aurat aisa na chaahe to Usey Koi Majboori Nahi hai.” [12 Masaa’il, Page: 228]

Scan:

image

FIRQA AHL-E-HADEES KA SHARA’I HALAALAH:
Ghair-Muqallid Dawood Raaz likhte hain: “…. Shara’i Halaalah ke ba’d Aurat, Pehle Shohar se Nikaah karna chaahe to Usey rokna nahi chahye. Az-Khud Halaalah karne aur karwaane waalo’n per La’nat hoti hai.” [Sahih Bukhaari Mutarjam Dawood Raaz, Kitaab: Qur’an-e-Paak ki Tafseer, Safah: 101, Tiba’: Jamiat Ahl-e-Hadees Hind]

image

image

Ab Ghair-Muqallideen bataayei’n ke Ye SHARA’I HALAALAH kya hota hai aur Ye Kaise kiya jaata hai.?

HALAALAH SAHIH HADEES SE SAABIT HAI:
Ammi Aaishah (raziallahu anha) se rivaayat hai ke, “Ek Aadmi ne Apni Biwi ko 3 Talaaqei’n de di’n to Us Aurat ne doosre Shakhs se Nikaah kar liya Us ne (Sohbat karne se pehle hi) usko Talaaq diya. To Rasoolullah (sallallahualaihi wa sallam) se daryaaft kiya gaya ke Kya Ye Aurat Apne Pehle Shohar ke liye HALAAL ho gayi.? Aap (sallallahu alaihi wa sallam) ne Irshaad farmaaya ke NAHI. Jab tak ke Doosra waala Uska Maza Na Chakh le (Ya’ni Sohbat Na kar le) Jaisa ke Pehle Shohar ne Chakha.” [Sahih Bukhari]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَالْأَوَّل

Is Hadees se ma’loom hua ke Halaalah hone ke liye sirf Nikaah karna kaafi nahi hai balke Sohbat (Sex) karna bhi Shart hai.

Doosri Qaabil-e-Ghour baat Is hadees me Ye hai ke Us Aurat aur Doosre Shakhs ne Nikaah ye Samajh kar kiya hoga ke Talaaq dene ke ba’d Wo Aurat apne Pehle Shohar per Halaal ho Jaayegi. (Wallaahu A’lam)

Ghair-Muqallid Waheeduz Zamaa’n [Sahih Bukhari] ki Ek Hadees ka Tarjuma’h karte hain: “Aaishah (raziallahu anha) ne kaha: Rifaa’ Qurzi ne Ek Aurat se Nikaah kiya phir Us ko 3 Talaaq de diye to Usne Doosra Khaawand kar liya, phir wo Aurat Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ke paas aayi, Kehne lagi: Ya Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) Ye doosra Khaawand Mujhse Sohbat hi nahi karta, Us ke paas hai kya sivaaye Ek Kapde ka Phundna. Aap (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaaya: Tu pehle Khaawand ke paas Us waqt nahi ja sakti Jab tak Doosre Khaawand se Mazah na uthaaye aur wo Tujhse Mazah na paaye.”

Phir Faaydah ke Tehat likhte hain: “Tamaam Ulema’ ne is per Ijma’ kiya hai ke Halaalah ke liye doosre Khaawand ka Sohbat karna Shart hai…..” [Tarjuma’h Sahih Bukhaari, Kitaab: At-Talaaq, Page: 226]

Scan:

image

Is Tafseel se ma’loom hua ke, Pehle Shohar per Haraam hui Aurat Jis Tareeqah se Us per Halaal hogi Wo Tareeqah Tehleel Ya Halaalah kehlaata hai. Aur Tehleel ka Ye Tareeqah Qur’an wa Hadees ka bataaya hua hai Na ke Fuqaha’-e-Ahnaaf ka banaaya hua. Aur Firqa Ahl-e-Hadees ke Qadeem Ulema’ bhi Halaalah ko Qur’an wa Hadees se saabit maante the.

Lekin ba’d me Jab Ahnaaf aur (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ke darmyaan Ikhtilaaf Shiddat Ikhtiyaar karne laga to Ghair-Muqallid Ulema’ aur Juhala’ Fiqh-e-Hanafi ko Bad-naam karne ke liye nayi-nayi Saazishei’n karne lage. Phir In ke Ulema’ ne Halaalah ka Matlab wa Ma’na hi badal daala. Firqa Ahl-e-Hadees ke Ek Aalim ki Fareibkaari mulaahizah farmaayei’n..

Chunanchah Ghair-Muqallid Hakeem Saadiq Siyaalkoti likhte hain: “Halala bhi Ek Haila wiza’ kiya gaya hai ke Yak-baargi 3 Talaaq dene waala agar phir Us Mutalluqah (Ya’ni Talaaq shudah) ko Biwi banaana chaahe to Ek Shab (raat) ke liye Kisi doosre Mard se Nikaah kar deta hai. Is gharz se ke Wo Khilwat Saheehah ke ba’d Talaaq de kar Pehle Shohar ke liye Halaal kare. Ye farmaan Saraasar Rasoolullah (sallallaahu alaihi wa sallam) ke Farmaan ke khilaaf aur Haya’ ke Sakht Manaafi hai. Isiliye Huzoor (sallallaahu alaihi wa sallam) ne Muhallil aur Muhallil lahu ko Mal’oon farmaaya hai.”

Phir Saahab-e-Hidaayah ki Ek Ibaarat per Unko Ilzaam dete hue likhte hain: Ba’z Islam ki Rooh ko Majrooh karne waale aise Mufti bhi hain Jo kehte hain:

فان طلقها بعد وطيها حلت للاول

“Phir agar Halaalah karne waale ne Sohbat ke ba’d Us Aurat ko Talaaq de di to Wo Pehle Shohar ke liye Halaal ho Jaayegi. (Hidaaya)” [Sabeelur Rasool (sallallahu alaihi wa sallam), Safah: 182]

Pehle to Halaalah ka ma’na apni taraf se banaaya aur phir Kitaab [Hidaayah] ki Ibaarat ka Ghalat Tarjuma’h kar ke Ye dhoka dene ki Koshish ki hai ke Ahnaaf Ek Raat ke liye doosre Shakhs se Nikaah kar ke Halaalah karwaate hain. (Al-ayaazu Billah)

Lekin Saadiq (asal me Kaazib) ka Jhoot [Hidaayah] ki mukammal Ibaarat aur Sahih Tarjuma’h se zaahir ho jaata hai.

Likha hai: “Aur Jab Nikaah kare TEHLEEL (Halaalah) ki Shart ke saath to aisa Nikaah MAKROOH hai, Phir Agar WATI’ (Sohbat) ke ba’d Talaaq de de to Ye (Aurat) Pehle Shohar per Halaal ho Jaayegi.” [Al-Hidaayah]

وإذا تزوج بشرط التحليل فالنكاح مكروه فإن طلقها بعد ما وطئها حلت للأول

Is Mukammal Ibaarat ko dekhye ke Saahab-e-Hidaayah TEHLEEL ki Shart per Nikaah ko MAKROOH-E-TEHREEMI bataa rahe hain. Lekin Ghair-Muqallid Saadiq Siyaalkoti Saahab ye Fareib de rahe hain ke Saahab-e-Hidaayah Halaalah ki Shart per Nikaah ko Jaayez bata rahe hain. (La’natullaahi ‘alal Kaazibeen)

Mazeid Halaalah ka ta’lluq sirf Yak-baargi 3 Talaaq ke saath hi nahi hai balke alag alag 3 Tuhar me 3 Talaaq dene ke saath bhi hai.

Baaqi rahi baat ke Yak-baargi di gayi 3 Talaaq 1 hoti hai Ya 3 hoti hai to Is ka bada aasaan sa Jawaab Ye hai ke Rasoolullah (sallallaahu alaihi wa sallam), Abu Bakr (raziallahu ta’la anhu) ke daur me aur Umar (raziallahu ta’la anhu) ke daur ke Ibtidaayi 2 Saal me Logo’n ki Niyyat per Bharosa kiya jaata tha Ya’ni ke Log 1 Talaaq dete the aur 2 baar Us ko Taakeedan dohraate the aur Jab unse poocha jaata ke Kitni Talaaq muraad li hain to wo bata dete ke Ek magar Jab Umar (raziallahu ta’la anhu) ne dekha ke Log 3 Talaaq ki niyyat se Talaaq de kar Jhoot bolne lage ke Hamaari muraad 1 hi thi to Umar (raziallahu anhu) ne is Taakeedan dohraane ke rivaaj ko khatm kar diya aur Tamaam Sahaaba (raziallahu ta’la anhum) ne is per Ijma’ kar liya ke Yak-baargi di gayi 3 Talaaq ko 3 hi shumaar kiya jaayega.

HALAALAH KI SHART PER NIKAAH MAUJAB-E-LA’NAT HAI:
Maulana Ashraf Ali Thaanvi (rahmatullahi alaih) likhte hain.. “Agar doosre Mard se is Shart par Nikaah hua ke Sohbat kar ke Aurat ko Chhor dega to is Iqraar lene ka Aitbaar nahi (Ya’ni doosre Shohar ko is Iqraar ko poora karna zaroori nahi), Usko Iqtiyaar hai, chaahe chhorey Ya na chhorey aur Jab Jee chaahe Chhorey aur IS TARAH TAI KAR KE NIKAH KARNA BOHAT BADA GUNAAH AUR HARAAM HAI, ALLAH TA’LA KI TARAF SE AISE LOGO’N PAR LA’NAT HOTI HAI, LEKIN NIKAH HO JAATA HAI, Lihaaza agar is Nikah ke ba’d Doosre Khaawand ne Sohbat kar ke Chhor diya Ya Mar gaya to Aurat Pehle KHAAWAND ke liye HALAAL ho Jaayegi.” [Behishti Zeivar, Hissah: 4/ Safah: 209-210; Tas’heel Behishti Zeivar Jild: 2/ Safah: 53]

Hidaayah ki Shuroohaat Jaise [Al-Binaayah; Fathul Qadeer] me bhi MAKROOH kehne ki wajah Yehi bataayi ke Halaalah ki Shart per Nikaah karne waalo’n per Allah ki LA’NAT hoti hai.

DALEEL:
Hazrat Abdullah bin Abbas (raziallahu anhu) farmaate hain ke, Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne La’nat farmaayi Muhallil par (Ya’ni Tehleel karne waale per) aur Muhallil lahu par bhi (Ya’ni Jiske liye Tehleel Kiya gaya).” [Sunan Ibn Maajah; Kitab: An-Nikaah, Raqam# 1934]

عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

Alfaaz ke Ikhtilaaf ke saath bhi Ye hadees maujood hai: [Ibn Maajah, Raqam# 1936]

لعن الله المحلل والمحلل له

Lekin Ghair-Muqallideen ko Ya to is Hadees ko samajhne me Ghalat-Fahmi hui hai Ya phir Ahnaaf Dushmani me Is ko samajhna hi nahi chaahte ke La’nat Halaalah per nahi balke Muhallil wa Muhallil Lahu per ki gayi hai.

Is Hadees ka Sahih Matlab Ghair-Muqallid Sana’ullah Amritsari se sawaal hone per yu’n bayaan karte hain..

Sawaal: Shara’ Shareef me Halaalah Kis ko kehte hain.? Hamaare ba’z Ilaaqo’n me murawwajah Halaalah amal me laate hain, Kisi ke liye HALAALA karte hain, Ba’z Mufti is per Jawaaz ka fatwa dete hain, aaya Ye Jaayez hai Ya Nahi.? Agar Jaayez hai to Hadees “La’na Rasoolullahi (sallallahu alaihi wa sallam) Al-Muhallil Wal Muhallil Lahu” ka Kya Matlab hai.?
Jawaab: Halaalah Mutalliqah Aurat kisi doosre Khaawand se Nikaah karne aur phir us se Talaaq Ya Maut-e-Zauj ki wajah se alhaidah ho kar pehle Zauj-e-Mutlaq ke liye Halaal ho jaati hai, uska naam hai.
Lekin Zauj-e-Awwal (Pehla Shohar) Ya Zaujah (Biwi) Ya Us ke kisi Wali ki taraf se Zauj-e-Saani (Doosre Shohar) se Ye Shart Tayy karni ke Wo Talaaq de de aur Zauj-e-Saani ka is Shart ko Qubool kar ke Nikaah karna Ye Haraam hai, isme Fareeqain per La’nat ki gayi hai, Hadees Jo Sawaal me mazkoor hai iska Yehi matlab hai ke Tehleel ki Shart kar ke Nikaah karna Maujab-e-La’nat hai. [Fataawa Sanaa’iyah, Jild: 2/ Safah: 259]

Ya’ni ke Is Hadees ka Ta’lluq Tehleel (Halaalah) ki Shart per Nikaah karne aur karwaane waale se hai.

Yaad rakhye ke Halaalah agarchah Khud ba-khud Ya’ni Qudrati taur per hota hai to Kisi per La’nat nahi hai Lekin Jab Koi Shart tayy kar ke Halaalah karwaata hai aur Koi Shakhs is Shart per Raazi ho kar Halaalah karta hai to dono per Allah wa Rasoolullah (sallallaahu alaihi wa sallam) ki La’nat hoti hai.

Rahi baat Un Ja’li wa Jhoote Ulema’ ki Jinhoney HALAALAH CENTERS khol rakhe hain aur Bohat saari Aurtei’n Deen se Na-Waaqfiyat ki wajah se in ke Daam wa Fareib me aa kar Halaalah ki Shart per Nikaah karti hain to Yaqeenan Ye bohat Sharmnaak baat hai aur Is ki TARDEED karne ka poora poora HAQQ Hum bhi rakhte hain.

Chunanchah Abdul Hameed Sawati (rahimahullah) Apni Tafseer [Mu’aalim Al-Irfaan] me MASHROOT NIKAH ki surkhi qaayem kar ke likhte hain: “Is waqt murawwajah (at present, Mu’aashrah me) Jo Halaala ki soorat hai Wo Kabeerah Gunaah ka Irtikaab hai, Ye Halaalah Mashroot Nikah ki Soorat me kiya Jaata hai, Jab dekhte hain ke Ab Rujoo’ ki Koi Soorat baaqi Nahi rahi to Kisi doosre Shakhs ke sath is Shart per Nikaah kar diya ke Wo TALAAQ de dega aur phir pehle KHAAWAND se Nikah ho sakega, agarchah is tarah Qaanooni Jawaaz to paida ho Jaata hai magar is Shart ke Tehat NIKAH GUNAAH-E-KABEERAH hai. Aise HALAALAH per LA’NAT ki gayi hai. Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaaya: Halaalah karne waale aur Jis ke liye kiya Gaya dono per Allah ta’la ki La’nat ho.”

Hamaare Ulema’ ki Waazeh Tardeed ke ba’d bhi Firqa Ahl-e-Hadees ke Ulema’ wa Juhala’ Mazhab-e-Hanafi ko Bad-naam karne per tuley hue hain. Allah in ka Khoob Hisaab lene waala hai.

KHULAASAH:
Is mukammal Tafseel se ma’loom hua ke, Mu’aashrah (Society) me Halaalah 2 Qism ka Paaya jaata hai.
1. Mashroot Halaala (Shart Qaayem kar ke Karna aur Karaana)
2. Ghair-Mashroot Ya Shara’i Ya Qur’ani Halaalah (Bina Kisi Shart ke Qudrati taur per hone waala)

Ghair-Muqallid Dawood Raaz Saahab Halaalah ki 2 Qisme’in karte hue likhte hain: “….Shara’i Halaala ke ba’d Aurat Pehle Khaawand se Nikaah karna chaahe to Usey rokna na chahiye, Az-Khud Halaalah karne aur Karaane waale per La’nat hoti hai….” [Tarjuma’h Sahih Bukhaari]

ULEMA’-E-DEOBAND KA FATWA:
Jis Halaalah (Aurat ke Halaal hone) me Koi Shart nahi lagaayi gayi ho aur Na hi Mehaz Halaalah karne ko Peishah (Business) ki soorat di gayi ho balke baa-zaabtah Gawaaho’n ki maujoodgi me aur Usey (Ya’ni Talaaq Yaafta Aurat ko) Biwi banaane ki Niyyat se Nikah ho phir Ek martabah ke Jima’ (Sexual Intercourse) ke ba’d Ya Azdwaaji Zindagi ke ba’d Ye (Ya’ni Doosra Shohar) Usey (Ya’ni Aurat ko) Talaaq de de (Ya phir Jima’ ke ba’d wafaat paa jaaye) to Ye Halaalah Shar’iyah kehlaata hai Jo ke Bila-shubah Jaayez wa Durust hai Qur’an-e-Kareem ki Aayat “Phir Agar Shohar (Do Talaaqo’n ke ba’d Teesri) TALAAQ Aurat ko de de to Uske ba’d Jab tak Aurat Kisi doosre Shakhs se NIKAAH na kar le Us (Pehle Shohar) par HALAAL Na hogi……” (Surah Baqrah: 230) aur Hadees-e-Mubaarakah “Jab tak Sohbat Na kar le Jaisa ke Pehle Shohar ne ki.” [Darul Ifta’: Jamia Binoria, Karachi – Pakistan]

image

GHAIR-MASHROOT HALAALAH KI EK AUR SOORAT:
Maulana Rasheed Ahmed (damat barakaatuhumul Aaliyah) likhte hain: “Agar kisi ko Miya-Biwi ki haalat per Reham aaye aur wo un per Ahsaan ki niyyat se Nikah kar le aur Sohbat ke ba’d Talaaq de de to Koi Gunaah nahi. BA-SHART Ye ke Uski niyyat ka doosre Kisi ko bhi Qata’n Koi Ilm na ho, isi tarah Aurat ke Dil me Ye Niyyat thi ke Wo doosre Shakhs se Nikaah ke ba’d us se Talaaq hasil kar ke phir pehle shohar se Nikaah karegi. Aur uski niyyat ka kisi doosre ko Qata’n ilm na ho to Aurat per Koi Gunah Nahi.” [Ahsanul Fataawa, Jild: 5/Safah: 154]

“Ahsaan ki Niyyat” se Nikaah karne ki baat hai, aur Umeed hai ke Us ko is Ahsaan per Ajar mile. Magar Ek baat malhooz rakhei’n ke aisa sirf is soorat me kiya jaa sakta hai Jab Pehla Shohar Us Aurat ko Halaalah ke ba’d apnaa lega warna Ye Ahsaan nahi hoga. (Wallaahu A’lam)

TALAAQ DENE KI NIYYAT SE NIKAAH KARNA DURUST HAI:
Chunanchah Imaam Nawawi Ash-Shaafa’i (rahimahullah) farmaate hain: Aur Ye wo hai Jo Qazi Abu Bakar Al-Baaqlaani ne kaha, Qaazi farmaate hain: “Is baat per Ijma’ hai ke Jo bhi Mutlaq Nikah karta hai lekin Niyyat Ye hoti hai ke Aurat ke saath Kuch muddat tak ke liye hi rahega to bila-shubah aisa Nikah SAHEEH aur HALAAL hai aur Ye Nikah Al-Muta’h (ki tarah Haraam) nahi hai kyonke Nikah Al-Muta’h me Pehle se Ye Shart mazkoor hoti hai Ke (Ek muddat ke ba’d khud ba khud Talaaq ho jaayegi). Aur Imaam Malik (rahimahullah) ke nazdeek Ye (Talaaq ki niyyat se Nikah karna) Akhlaaq me se nahi hai aur Imaam Auzaa’i (rahimahullah) ke nazdeek Ye Muta’h hi hai.” [Al-Minhaaj Sharah Muslim Jild: 9/ Safah: 182]

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻧﻜﺢ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻧﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﺚ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻻ ﻣﺪﺓ ﻧﻮﺍﻫﺎ ﻓﻨﻜﺎﺣﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻼﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻧﻜﺎﺡ ﻣﺘﻌﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺷﺬ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﻫﻮ ﻧﻜﺎﺡ ﻣﺘﻌﺔ .

TALAAQ DENE KI NIYYAT SE NIKAAH KARNA MISYAAR KEHLAATA HAI:
Ghair-Muqallideen ke Maane hue Saudi ke Saabiq Mufti Shaykh Ibn Baaz (rahimahullah) Sawaal hone per Is ko “Misyaar” bataate hain.

Sawaal: Maine Cassette per Aap ka Ek Fatwa suna hai ke Beeroni Mulko’n me is tarah Shadi bhi Jayez hai Jab ke Muddat mu’ayyan ke ba’d Talaaq ki Niyyat ho, Sawaal Ye hai ke isme aur Nikah-e-Muta’h me kya Farq hai.?

Jawaab: “Haan.! Mustaqil Committee (Ya’ni Bahoos Ilmiyah wa Ifta’, Saudi Arab) Jiska Main Sarbaraah hoon, Ye Fatwa Saadir hua hai ke TALAAQ KI NIYYAT SE NIKAAH JAAYEZ HAI JAB KE NIYYAT BANDAY AUR ALLAH KE DARMYAN HO, Ya’ni Jab Koi Beeron Mulk (Foreign Country) Shaadi kare aur Uski Niyyat Ye ho ke Jab wo apni Ta’leem ko Mukammal karega Ya Apni Mulaazimat (Job) wagherah ki Muddat mukammal karega to Usey Talaaq de dega. Jam’hoor Ahl-e-Ilm ke nazdeek isme KOI HARJ NAHI JAB KE YE NIYYAT SIRF BANDAY AUR ALLAH TA’LA KE DARMYAAN HO aur Isey ba-waqt Nikah Shart qaraar na diya gaya ho.

Aqd-e-Muta’h aur Misyaar me Farq ye hai ke Aqd-e-Muta’h me ba-qaa’idah ek waqt muqarrarah ke ba’d Talaaq ki Shart maujood hai jaise Maheenah, 2 Maheena, Saal Ya 2 Saal wagherah. Aqd-e-Muta’h me Jab Ye Muddat khatm ho jaati hai to khud ba khud Talaaq ho jaati hai aur Nikaah mansookh ho jaata hai, Chunanchah Ye Shart Aqd-e-Muta’h ko Haraam bana deti hai. Lekin Koi shakhs Allah wa Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ki Sunnat ke mutaabiq Nikah karta hai chaahe wo Dil me Talaaq ki Niyyat hi kyon na rakhta ho ke Jab Wo Maghribi Mulk ko Ta’leem ke ba’d chhorega to Larki ko Talaaq de dega to is cheez me koi Mazaa’iqah Nahi hai kyonke is Soorat me Niyyat me Tabdeeli bhi aa sakti hai aur phir isme MUDDAT BHI MA’LOOM NAHI HAI, SHART BHI NAHI HAI. Haan! Albattah Iska Faydah Ye hoga ke Nikah karne waala Zina, Fawaahish wa Munkaraat se bach jaayega. Chunanchah Jam’hoor Ahl-e-Ilm ke Ba-Qoul Nikah ki Ye Soorat Saheeh hai Jaisa ke Muwafiq Ad-Deen Ibn Qudamah (rahimahullah) ne Apni Kitaab [Al-Mughni] me zikr farmaaya hai. [Masaa’il Ibn Baaz (rahimahullah), Jild: 1/ Safah: 185; Fataawa Islaamiyah, Jild: 3/ Safah: 264]

Ibn Qudamah Al-Hanbali (rahimahullah) likhte hain: “Agar Wo Aurat se Koi Shart kiye baghair Nikaah karta hai lekin Dil me Niyyat hai ke Us ko Ek Maah ke ba’d Talaaq de dega Ya phir Us Ilaaqe Ya Mulk me apni Zaroorat poori hone ke ba’d Talaaq de dega. Pas Ahl-e-Ilm ke mutaabiq aisa Nikaah bilkul SAHEEH hai sivaaye Auzaa’i (rahimahullah) ke Jinhoney isey Aqd-e-Muta’h hi jaana hai. Aur Saheeh Yehi hai ke isme Koi Mazaa’iqah nahi hai.” [Al-Mughni, Jild: 7/ Safah: 573]

إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به .

Allah se dua’ hai ke Humei’n Deen ki Sahih Samajh de, Haqq baat ko Qubool karne ki Taufeeq de. (Aameen)

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Difa Fiqh-e-Hanafi, Talaaq and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.