Bahishti Zewar Per Aitraaz (Bachha Aadha Nikalne Per Namaaz Padhna Farz) Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem ( 09-07-2017)

AITRĀZ:

Deobandio kawa khur ki haqeqat
👇
Only deobandi aurto ke liye jo is book ko manti hai aur
deobandi mulbi asraf ali thavi
Reference  book naam 
bahesti zewar

Agar kisi aurat ko bachchha ho raha ho bachchha Aadha andar aur Aadha  Bahar Ho
Aur namaz ka time ho gaya

To namaz padhna padega
Warna gunegar hogi

Koi maa ka laal Hawala galat sabit nahi kar sakta

😂😂😂😂😂

image

AL-JAWĀB:

Firqa Aal-e-Hadees ki taraf se Ye Aitrāz Kāfi Purāna wa Mash’hoor hai Jis ko baar-baar pesh kar ke Ye log Kitāb BEHISHTI ZEWAR per Hamlah Aawar hote hain.

Lekin Haqeeqat me Firqa Aal-e-Hadees ke Aitrāzāt Un ki Bad-Fahmi, Qur’an wa Ahadees se Doori aur Ulama’e Ahnāf se Bughz-o-inaad ki wajah se hain.

Sab se Pehle Hum BEHISHTI ZEWAR ki Asal Ibārat Yaha’n Naqal kar dete hain…

“Kisi ke ladka paida ho raha hai, Lekin abhi sab nahi nikla, Kuch bāhar nikla hai aur Kuch nahi nikla. Aise waqt bahi Agar HOSH WA HAWAAS Bāqi ho to Namāz ka Padhna FARZ hai, Qaza’ kar dena durust Nahi. Albattah Agar Namāz padhne se Bachhe ki Jaan ka Khauff ho to Namāz ka QAZA’ KAR DENA DURUST HAI…..” [Bahashti Zewar: Hissa Duwwam – Namāz Ka Bayān]

Is Ibārat se Humei’n Chand Baatei’n Maf’hoom hui hain:

(1):.. Ye Mas’la tab hai Jab Bachha Poora Nahi balke Aadha hi Nikla ho aur FARZ Namāz ka Waqt Khatm ho Jāne ka Khauff ho.

(2):.. Aurat per Namāz padhna Us waqt FARZ hai Jab wo Poore Hosh wa Hawās me ho.

(3):.. Agar Namāz padhne se Bachhe ki Jaan ko Khatrah ho to QAZA’ karne ko hi DURUST kaha gaya hai.

MAS’LA KI WAZAHAT:

Is Mas’la ko samajhne ke liye Humei’n ISTIHĀZA KA KHOON aur NIFĀS KA KHOON ke darmiyān FARQ ko samajhna Lāzmi hai…

ISTIHĀZA KYA HAI..?

Bachhe ka Thhoda hissa Nikalte waqt Jo Khoon Aurat ko aata hai wo ISTIHĀZA hai. Is me Namāz Mu’af Nahi.

Is ki Ta’reef Firqa Aal-e-Hadees ke Aalim Ghair-Muqallid Sub’hi bin Hasan se mulāhizah farmāyei’n:

“Wo Khoon Jo Kisi Aurat ko Us ke Haiz wa Nifās ke dino ke ilāwah aane lage ISTIHĀZA kehlāta hai…” [Fiqh Kitāb-o-Sunnat, Safha: 169]

NIFĀS KYA HAI..?

Bachhe ki paidaish ke ba’d Jo Khoon Aurat ko aata hai wo NIFĀS hai. Is me Namāz Mu’af hai.

Ghair-Muqallid Sub’hi bin Hasan ne likha: “…. Istilāhan Us Khoon ko kehte hain Jo Bachhe ki wilādat (paida hone) ke ba’d Jāri hota hai.” [Fiqh Kitāb-o-Sunnat, Safha: 168]

Lekin BEHISHTI ZEWAR ka Mas’la aise Bachhe ke baare me hai Jo abhi Paida nahi hua hai balke Aadha hi bāhar nikla hai. Is dauraan nikalne waale Khoon ko Nifās nahi kehte balke ISTIHĀZA kehte hain.

Chunānchah Firqa Aal-e-Hadees wa Firqa Salafiyya ke Musallimah Buzurg Nasiruddin Albāni se Su’aal-o-Jawāb mulāhizah ho …

(Su’aal):.. Waza’e Hamal se Kuch deir pehle Aurat ko Jo Khoon aata hai, us ka kya Hukm hai.? Wo Nifās ka Khoon hai Ya Istihāza ka Khoon hai.?

(Jawāb):.. Ye Istihāza ka Khoon shumār hoga kyonke Nifās ka Khoon Bachhe ki wilādat (paida hone) ke ba’d hota hai.”

س: ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قصيرة، هل هو من دم النفاس أم أنها استحاضة؟

ج : هذه استحاضة؛ لأن دم النفاس ينزل بعد الولادة.

[Fatāwa Nasiruddin Albani, Safha: 232 (Dār Az-Ziya’); Urdu Mutarjam, Safha: 300]

MAS’LA:

Ba’z Aurto’n ko 2 Din aise guzar jāte hain ke NIFĀS nahi aaya, ISTIHĀZA aata raha, Bachha bhi Poora Paida nahi hua to in Waqto’n ki Namāz ka Kya Hukm hai…?

NAMĀZ KA HUKM:

Zāhir hai ke Nifās se Qabl Namāz Mu’af nahi hoti. Isliye Jo Baaaqi BEEMARO ka hukm hai wahi is Aurat ka hai.
Agar WUZOO’ kar sakti hai to Behter warna TAYAMMUM karle.
Agar Baith kar RUKOO’ wa SAJDAH se padh sakti hai to Behter warna ISHARAH se padh le.
Agar itna bhi Nahi kar sakti to Baaqi MAREEZO ki tarah wo MA’ZOOR hai.

Ghair-Muqallid Sub’hi bin Hasan ne likha: “ISTIHĀZA waali Aurat ke liye in Cheezo’n me se Koi Cheez Harām nahi hai Jo HAIZ waali Khātoon ke liye hain SIVAAYE is ke ke Usey Apni Har Namāz ke liye TAAZA WUZOO’ karna padega Jaisa ke Fathima bint Abu Hubysh (raziallāhu ta’ala anha) ki SAHEEH HADEES me Qabl Azee’n Guzra hai…..” [Fiqh Kitāb-o-Sunnat, Safha: 171 (Darus Salaam)]

DALEEL:

Ghair-Muqallid Sub’hi bin Hasan ne Jis Hadees ki taraf ishārah kiya hai, wo Ye hai:

عَن ْفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :” إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ”

“Fāthima bint Abi Hubaysh (raziallāhu ta’ala anha) se rivāyat hai ke, Unhei’n ISTIHĀZA aata tha to Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne un se farmāya: “Jab HAIZ ka Khoon aata hai to wo SiYAAH (Kaala) hota hai Jo Pehchāna Jāta hai. Jab aisa ho to Namāz se ruk Jaao aur Jab Doosri Soorat (ka Khoon) ho to WUZOO’ kar ke Namāz Padh liya karo, Ye Ek RAGG KA KHOON hota hai.” [Sunan Nasa’i, Raqam# 215]

Ghair-Muqallid Albāni ne is Hadees ko SAHEEH kaha hai.

Is Tafseel se ma’loom hua ke Maulāna Ashraf Ali Thānwi (rahimahullah) ne Jo Mas’la batāya hai wo ayn Qur’an wa Hadees ke Mutābiq batāya hai. Namāz to ISHARAH se bhi padhi Ja sakti hai. Aur Namāz ko le kar Logo’n ko Shakk wa Shub’hāt me daalna Ye Us iblees ka Kaam hai Jis ka Naam HADEES hai Jaisa ke GHUNYATUT TALIBEEN me mazkoor hai. Aur us Iblees ki AAL ko hi AAL-E-HADEES kaha Jaata hai.

Allah se dua’ hai ke Humei’n Deen ko Saheeh samajhne ki Taufeeq ata kare… (Aameen)

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Advertisements
This entry was posted in Difa Fiqh-e-Hanafi, Namaz and tagged , , , , . Bookmark the permalink.