Author Archives: Al-Islam

Bahishti Zewar Per Aitraaz (Bachha Aadha Nikalne Per Namaaz Padhna Farz) Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem ( 09-07-2017) AITRĀZ: Deobandio kawa khur ki haqeqat 👇 Only deobandi aurto ke liye jo is book ko manti hai aur deobandi mulbi asraf ali thavi Reference  book naam  bahesti zewar Agar kisi aurat ko bachchha ho … Continue reading

Posted in Difa Fiqh-e-Hanafi, Namaz | Tagged , , , ,

Taqleed Per Zubair Ali Zai Ke Makaa’ir Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (08-12-2016) Ghair-Muqallid Zubair Ali Zai Peerdādi agarchah Khud Sar se Pao’n tak Shuwāfe’ Muqallido’n ki TAQLEED me gharq hai, Magar MUJTAHIDEEN ki Masā’il-e-Ijtihādiyah me TAQLEED se aise Chidta hai Jaise SIKH Kalimah Shareef se Chidtey hain… Aal-e-Peerdād … Continue reading

Posted in Taqleed | Tagged , , , , , ,

Biwiyo’n Ke Darmiyān Baari Muqarrar Karne Ke Mas’la Per Aitraaz Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (28-11-2016) AITRAAZ:- Ghair-Muqallid Fārooq Ar-Rahmān Yazdāni Jami’a Salafiyah (Faisalabad) ke Mudarris ne Fiqh Hanafi per Aitrāz karte hue likha: “Nikāh ke ba’d 2 hi soortei’n hongi Ya to jis Aurat se Aadmi ne Nikāh kiya hai wo … Continue reading

Posted in Difa Fiqh-e-Hanafi | Tagged , , , , , | 1 Comment

Mas’la Halaala Aur Aitrazat Ka Tahqeeqi Jayezah

Bismillāhir Rahmānir Raheem (04-11-2016) Ghair-Muqallideen Firqa Ahl-e-Hadees, Fuqaha-e-Ahnāf ko bad-naam karne ke liye Mas’la Halāla ko Khoob Shohrat dete hain aur is ka Ghalat Matlab wa Maf’hoom nikaal kar Aam logo’n ko Gumrāh karte hain. AITRAAZ: Firqa Aal-e-Hadees ke Aalim … Continue reading

Posted in Nikah wa Talaaq, Talaaq | Tagged , , , , , , , ,

Fazail-e-A’maal Per Aitraaz: Allah Ki Shaan Me Gustaakhi Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (10-10-2016) Jama’t-e-Tableegh aur Kitāb Fazā’il-e-A’maal se bughz me Ghair-Muqallideen (Firqa Ahl-e-Hadees) itne Andhe ho chuke hain ke bina soche samjhe bina Tehqeeq Shaykh Zakariyya Kāndhelvi (rahimahullah) ko Tanqeed ka Nishānah bana rahe hain. Is Article me Aap … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Fazail-e-A’maal Per Aitraaz: Aadam (alaihis salaam) Ke Tawassul Lene Ki Hadees Ki Tehqeeq

Bismillāhir Rahmānir Raheem (Edited: 04-10-2016) Kisi Ghair-Muqallid (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ne “ADAM ALAIHISALAM KA JHOOTA WAQIYA” ka Unwaan de kar Ek Post banāyi hai. Khud ko MUHAQQIQ aur MUQALLIDEEN ko JAAHIL keh kar Apne Dilo’n ko aur Apne Hawaariyo’n ko … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 7 Comments

Umar (raziallahu ta’ala anhu) Ke Daur Me 20 Raka’t Taraweeh (Al-Mukhtarah Ki Hadees) Per Aitraaz Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (Edited: 16-07-2016) Sanad (Chain): Ahmed bin Manee’ »» Al-Hasan bin Moosa »» Abu Ja’far Ar-Raazi »» Ar-Rabee’ bin Anas »» Abul Aaliyah (rahmatullahi alaihim) »» Ubayy bin Ka’ab (raziallāhu ta’ala anhu) Matn (Text): Ubayy bin Ka’ab (raziallāhu ta’ala … Continue reading

Posted in Uncategorized