Category Archives: Difa Fiqh-e-Hanafi

Ek Zaroorat

Bahishti Zewar Per Aitraaz (Bachha Aadha Nikalne Per Namaaz Padhna Farz) Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem ( 09-07-2017) AITRĀZ: Deobandio kawa khur ki haqeqat 👇 Only deobandi aurto ke liye jo is book ko manti hai aur deobandi mulbi asraf ali thavi Reference  book naam  bahesti zewar Agar kisi aurat ko bachchha ho … Continue reading

Posted in Difa Fiqh-e-Hanafi, Namaz | Tagged , , , ,

Biwiyo’n Ke Darmiyān Baari Muqarrar Karne Ke Mas’la Per Aitraaz Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (28-11-2016) AITRAAZ:- Ghair-Muqallid Fārooq Ar-Rahmān Yazdāni Jami’a Salafiyah (Faisalabad) ke Mudarris ne Fiqh Hanafi per Aitrāz karte hue likha: “Nikāh ke ba’d 2 hi soortei’n hongi Ya to jis Aurat se Aadmi ne Nikāh kiya hai wo … Continue reading

Posted in Difa Fiqh-e-Hanafi | Tagged , , , , , | 1 Comment

Firqa Ahl-e-Hadees Ka Aitraaz Ke Oont Ki Qurbani Me 7 Hissey Bid’at Hain Ka Jawaab

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (20-02-2015) Firqa Jadeed Ahl-e-Hadees Aalim Ghair-Muqallid Badi’uddin Shah Raashdi ne FIQH aur HADEES me Ikhtilaaf saabit karte hue Ek Kitaab FIQH WA HADEES ke naam se likhi hai aur Ghair-Muqallid Zulfiqar Ali ne is ka Urdu me … Continue reading

Posted in Difa Fiqh-e-Hanafi | Tagged , , , , , ,

Halaala Ki Asal Haqeeqat

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (01-10-2014) HALAALAH KA LUGHVI MA’NI: Halaalah Ya Tehleel ka Lughvi Ma’ni hai “Halaal hona” aur Ye Maakhooz hai Lafz “TAHILLU LAHU” (تَحِلُّ لَهُ) se Jis ka Tarjuma’h hai “Halaal hui Wo” (Surah Baqrah: 230) Yaha’n per “Wo” … Continue reading

Posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Difa Fiqh-e-Hanafi, Talaaq | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Joonagarhi Ka Aitraaz (Hanafiyo Ka Quran Hidayah Hai) Ka Jawaab

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (01-10-2014) AITRAAZ:- Firqa Ahlul Hadees ka Mash’hoor Fitnah Parwar Aalim, Muhammad Joonagarhi Jiski taraf Nisbat kar ke Firqa Ahlul Hadees me shamil Log Khud ko MUHAMMADI kehlaate hain, Usne Aitraaz kiya hai ke (Muqaddamah Hidayah) me likha … Continue reading

Posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Difa Fiqh-e-Hanafi, Waswasah | Tagged , , , , , , ,

Fiqh Hanafi Me Kutte Aur Gadhe Ki Tijaarat Ka Mas’alah

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (30-09-2014) AITRAAZ:- (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees firqe ke Aalim Talibur Rahman Fiqh Hanafi ko badnaam karne ke liye, Ahadees ke khilaaf saabit karne ke liye Yu’n Aitraaz karte hain… ISLAAM ME DARINDO’N KI TIJAARAT: Abu Mas’ood se rivaayat … Continue reading

Posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Difa Fiqh-e-Hanafi | Tagged , , , , , , ,

Imam Abu Hanifah (rahimahullah) Ka Qoul Kya Hai.?

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (14-05-2014) Aitraaz: Muqallid Ki Daleel Sirf Us ke Imaam Ka Qoul hota hai. Lihaaza Wo Qur’an aur Ahaadees Daleel me peish nahi kar sakta.. Al-Jawaab: Firqa Ahl-e-Hadees ke Juhala’ to Juhala’ balke In ke Ulema’ ko bhi … Continue reading

Posted in Akaabir-e-Ummat, Difa Fiqh-e-Hanafi | Tagged , , , , , , , , ,