Category Archives: Uncategorized

Fazail-e-A’maal Per Aitraaz: Allah Ki Shaan Me Gustaakhi Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (10-10-2016) Jama’t-e-Tableegh aur Kitāb Fazā’il-e-A’maal se bughz me Ghair-Muqallideen (Firqa Ahl-e-Hadees) itne Andhe ho chuke hain ke bina soche samjhe bina Tehqeeq Shaykh Zakariyya Kāndhelvi (rahimahullah) ko Tanqeed ka Nishānah bana rahe hain. Is Article me Aap … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Fazail-e-A’maal Per Aitraaz: Aadam (alaihis salaam) Ke Tawassul Lene Ki Hadees Ki Tehqeeq

Bismillāhir Rahmānir Raheem (Edited: 04-10-2016) Kisi Ghair-Muqallid (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ne “ADAM ALAIHISALAM KA JHOOTA WAQIYA” ka Unwaan de kar Ek Post banāyi hai. Khud ko MUHAQQIQ aur MUQALLIDEEN ko JAAHIL keh kar Apne Dilo’n ko aur Apne Hawaariyo’n ko … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 7 Comments

Umar (raziallahu ta’ala anhu) Ke Daur Me 20 Raka’t Taraweeh (Al-Mukhtarah Ki Hadees) Per Aitraaz Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (Edited: 16-07-2016) Sanad (Chain): Ahmed bin Manee’ »» Al-Hasan bin Moosa »» Abu Ja’far Ar-Raazi »» Ar-Rabee’ bin Anas »» Abul Aaliyah (rahmatullahi alaihim) »» Ubayy bin Ka’ab (raziallāhu ta’ala anhu) Matn (Text): Ubayy bin Ka’ab (raziallāhu ta’ala … Continue reading

Posted in Uncategorized

Imaam Muhammad (Rahimahullah) Per Muhaddiseen Ki Juroohaat Ke Jawaabaat Part1

Bismillāhir Rahmānir Raheem (14-04-2016) MUKHTASAR TA’RRUF: Imām Muhammad (rahimahullah) FIQH HANAFI ke Azeem Sapoot aur Imām Al-A’zam Fil Fuqaha’ Abu Haneefa Nu’mān bin Sābit (rahimahullah) ke Maayaa-Naaz Shāgird hain. Aap ka Ye Azeem Kārnāmah hai ke Aap ne FIQH HANAFI … Continue reading

Posted in Uncategorized

Fazail-e-A’maal Per Aitraaz (Tableeghi Buzurg Marne Ke Ba’d Qabr Me Namaz Parhne Lage) Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (21-03-2016) Aitrāz :– Ek Buzurg Qabar Main Dafan hoty Hi Namaz padhna Shuru Kardiya Kyon Ki wo 50 saal Raat Bhar Lagatar Jaghty raheee aur Unki Khoish thi Qabar main Jako Namaz Padhny Ki. Fazail e namaz … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , ,

Fazail-e-Amaal Per Aitraaz (Qaza Namaz Parhne Per Bhi 2 Crore 88 Lakh Saal Jahannum Me Jalne) Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (Edited: 09-04-2016) Aitrāz:– 👉Jo shaks namaaz ko kaza karde baad me padh bhi le phir bhi 2 caror 28 lakh saal ? Jehannam me jalega (Safed Jhooth) Fazaile namaaz safa no : 36 Al-Jawāb:– Aitrāz me khud … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , ,

Faza’il-e-A’maal Per Aitraaz: Hanzala (raziallahu ta’ala anhu) Ke Waqea Me Tazaad Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (26-12-2015) Aitraaz:- Facebook per Ek Ghair-Muqallid ka Aitrāz hua hai… Wo likhta hai: /Maulana zakariya ka jhoot maulana zakariya ke qalam se / fazail e amal, hikayat e sahaba, page no. 37, qissa 11= hazrat e hanzalah … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged ,