Category Archives: Waswasah

ZUBAIR ALI ZAI KA DEOBANDIYO PER ILZAAM (GHAIRULLAH SE MADAD MAANGNE) KA JAWAAB

Bismillāhir Rahmānir Raheem (28-11-2015) :: AITRAAZ :: Firqa Ahl-e-Hadees ke Aalim Zubair Ali Zai Marhoom likhte hain: Deobandiyo’n ke Peer aur Sayyadut Taa’ifah Ad-Deobandiya Hāji Imdādullah Sāhab apne ash’aar me Nabi (sallallāhu alaihi wa sallam) ko mukhātib kar ke farmaate … Continue reading

Posted in Akaabir-e-Ummat, Waswasah | Tagged , , , ,

Joonagarhi Ka Aitraaz (Hanafiyo Ka Quran Hidayah Hai) Ka Jawaab

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (01-10-2014) AITRAAZ:- Firqa Ahlul Hadees ka Mash’hoor Fitnah Parwar Aalim, Muhammad Joonagarhi Jiski taraf Nisbat kar ke Firqa Ahlul Hadees me shamil Log Khud ko MUHAMMADI kehlaate hain, Usne Aitraaz kiya hai ke (Muqaddamah Hidayah) me likha … Continue reading

Posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Difa Fiqh-e-Hanafi, Waswasah | Tagged , , , , , , ,

Aitraaz Ke Deobandiyo Ke Liye Quran Wa Hadees Hujjat Nahi Hain Aur Asal Haqeeqat

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (02-11-2014) Firqa Ahlul Hadees, Aaj kal bohat Teizi se Phail raha hai aur Kayi Log Inke Daam Fareib me aa rahe hain. Inke Teizi se phailne ki wajah ye hai ke Ye Log Apne Mukhalifeen ko Har … Continue reading

Posted in Akaabir-e-Ummat, Bad-Diyaanat Be-Naqab, Waswasah | Tagged , , , , , , , , ,

Raafzi Waswasah # 3

Imam Al-Aazam Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) ke Farmaan ke mutabiq Meri Ummat me se Ek Jama’t hamesha HAQQ par Qayem Rahegi. [Sahih Bukhari] Phir Chaaro’n Jama’ton (Hanafi, Shaafa’i, Hanbali wa Maaliki) ko Haqq par Kehna Shari’at ki Kis Daleel … Continue reading

Posted in Waswasah | Tagged , , , ,

Waswasah Ghair-Muqallid Muhammad Joonagarhi # 35

Bismillaahir Rahmaanir Raheem Is Taqleed ke baare me Kuch Allah aur Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ne bhi farmaya hai Ya Nahi.? Agar farmaya hai to Kya farmaya hai, wo Aayat Ya Hadees Saaf likh dein ke Jisme ho ke … Continue reading

Posted in Taqleed, Waswasah | Tagged , , , , ,